Kodėl pasirinkai būtent šią studijų programą? Kuo ji patraukė, sudomino?

Šią studijų programą pasirinkau dėl labai paprastų priežasčių: praktinio pritaikomumo, lankstumo, tarptautiškumo. Vadybiniais dalykais žavėjausi jau mokykloje. Aktyviai dalyvavau įvairiose organizacijose, taip pat užsiėmiau kita veikla, susijusia tiek su finansinių, tiek su žmogiškųjų išteklių skirstymu. Todėl net nedvejodamas pasirinkau šią studijų programą. Tai buvo pirmasis mano prioritetas. Nusprendžiau, kad noriu studijuoti šį dalyką būtent Vilniaus universitete, o ne kitoje aukštojoje mokykloje.

 Kokių žinių, kompetencijų Tau suteikė vadybos ir verslo administravimo studijos?

Šios studijos ugdė loginį mąstymą, orientaciją į efektyvumą, adekvatų vertinimą, vadovavimą grupiniams procesams, kitų žmonių ugdymą, suteikė žinių apie darbuotojų motyvavimą, įtraukimą ir įgalinimą bei daugybę kitų specializuotų žinių.

 Kas studijuojant įdomiausia, kas sunkiausia?

Įdomiausia tai, kad paskaitose ir seminaruose atliekame grupines kūrybiškumą skatinančias užduotis, kurių tikrai nestinga.

Sunkiausia nepasiklysti tarp siūlomų universitetinių galimybių ir darbo rinkos pasiūlos, nes jos tikrai gausu, taip pat neatidėti studijų į antrą planą, kai darbo rinkoje šitiek galimybių mūsų studijuojamoje srityje.

Esi VU SA Ekonomikos fakultete pirmininkas. Kuo Tau įdomios, vertingos šios pareigos, ar nesunku jas derinti su mokslais?

Manau, kad mano veikla VU SA tik dar labiau prisideda prie studijų proceso, suteikia daugybę galimybių išbandyti įvairiausius metodus, o įgytos teorinės žinios prisideda prie kokybiškesnės VU SA Ekonomikos fakultete veiklos. Įvairių organizacijų veiklose dalyvavau dar ir iki universiteto. Tai niekada netrukdė gerai mokytis, siekti aukštų rezultatų. Mano manymu, tokia veikla dar labiau skatina įsitraukti į universiteto gyvenimą, ugdo kūrybiškumą ir teigiamą požiūrį į studijas, kitas įvairias keblias situacijas.

 Veikla įvairiose organizacijose ugdo atvirumą, atsakomybę, didina veiklos kokybę, skatina vieningumą ir tobulėjimą.

Ar savo studijas rekomenduotum būsimiems studentams? Kodėl?

Taip, savo studijas rekomenduočiau visiems, kurie nori teorines žinias derinti su praktinėmis, kurie siekia kokybiškų žinių apie vadybinius procesus verslo įmonėse. Man šios studijos atvėrė galimybes pritaikyti įgytą patirtį darbo rinkoje, bendraujant su darbdaviais, aukščiausio lygio vadovais. Jeigu esi kūrybiškas, nori atrasti save ir įgyti žinių, kurių reikia įvairiose gyvenimo srityse, šios studijos kaip tik tau.

 Ką labiausiai vertini iš studijų Vilniaus universitete?

Studijų lankstumą, tarptautines galimybes, studijose taikomus inovatyvius dėstymo metodus, socialiai atsakingą aplinką, dėstytojų kompetenciją ir bendruomenę, kurioje vieni stengiasi dėl kitų, tiek dėstytojai, tiek administracijos darbuotojai, tiek fakulteto alumnai.

 Kaip įsivaizduoji savo karjerą po dvejų metų, kai baigsi studijas?

 Karjera – tai visą gyvenimą trunkanti mokymosi ir darbo patirčių seka, apimanti tavo darbovietes, pareigas ir pasiekimus, saviraišką, profesinį tobulėjimą, su tuo susijusius vaidmenis. Todėl manau, kad studijų baigimas bus tik vienas iš žingsnių, kuriuo judėsiu atitinkamos karjeros link. Tikslai virsta realybe tada, kai jų sieki, o ne garsiai apie juos šneki.

 Kaip manai, kokia šiuolaikinio universiteto misija?

Mano manymu, šiuolaikinio universiteto misija – jungti moksliškumą, studijas, jų pritaikymą darbo rinkoje ir nuolatos žengti koja kojon su įvairiomis inovacijomis, kurios galėtų prisidėti prie studijų kokybės gerinimo. Kitaip tariant, tiek studentams, tiek dėstytojams reikia labiau galvoti apie mobilumą ir inovatyvių mokymo metodų diegimą studijų procese, nes tik taip bus kuriamas universiteto įvaizdis.