Kaip ji keičiasi, ką turime daryti – dėl savęs, savo artimųjų, tautos ir planetos? Ištirti, paaiškinti, įvertinti ir imtis veiksmų gali padėti geomokslai. Vilniaus universiteto Geomokslų institute siūlomos studijų programos yra giliai tarpdiscipliniškos ir tuo pat metu praktiškos. Baigusiems atsiveria plačios karjeros galimybės.

Geologija leis suprasti kokiu būdu atsirado bei vystėsi Žemė bei jos gyvybė, išmokys ieškoti, vertinti ir saugoti mūsų planetos išteklius, tokius kaip geriamasis vanduo, retieji metalai arba statybinės medžiagos. Geografija Jums padės išanalizuoti, paaiškinti ir tarpusavyje susieti pasaulyje vykstančius gamtinius ir visuomeninius reiškinius, nuties tiltus į daugybę kitų disciplinų. Meteorologija ir hidrologija leis suvokti procesus, kurie vyksta Žemės atmosferoje, jūrose, upėse, ežeruose bei įvertinti globalios klimato kaitos keliamas grėsmes. Kartografijos studijose išmoksite kurti žemėlapius ir erdvines duomenų bazes, moderniomis priemonėmis analizuoti gamtos ir visuomenės reiškinius, kurti interaktyvius jų erdvinius vaizdus bei modelius.

Tai labai įdomu ir aktualu! Gilus bendras Žemėje vykstančių globalių, regioninių ir vietinio masto gamtinių ir visuomeninių procesų pažinimas leidžia studentams imtis tų sričių, kurios juos asmeniškai domina ir nagrinėti nepaprastai svarbius klausimus, kuriuos dabar sprendžia Lietuvos, Europos ir kitų pasaulio valstybių lyderiai.

Daugiau skaitykite:

http://www.chgf.vu.lt/struktura/geomokslu-institutas/8-lt/942-bakalauras-geo-institute