Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija – viena iš dešimties pagrindinių iniciatyvų, kurias Komisija pasiūlė 2016 m. birželio mėn. pristatytoje Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje. 
 
Įvairūs partneriai, įskaitant daugiau kaip 30 organizacijų ir grupių, kaip antai „European Digital SME Alliance“, ESRI, SAP, ECDL ir „Google“, įsipareigoja, įgyvendindami Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos iniciatyvą, dar labiau sumažinti skaitmeninių įgūdžių trūkumą. 

Skaitmeniniai įgūdžiai – tam tikri naudingi piliečių gebėjimai: nuo informacijos paieškos internete iki skaitmeninio turinio kūrimo, kaip antai taikomųjų programų kodavimo. Prognozuojama, kad Europoje 2020 m. trūks iki 750 000 informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialistų – gerų skaitmeninių įgūdžių turinčių asmenų laisvoms darbo vietoms užimti trūksta visuose sektoriuose. Tačiau 15–24 metų jaunimo nedarbo lygis ES yra beveik 20 proc. Daugiau nei trečdalis darbo jėgos, t. y. maždaug 45 proc. Europos piliečių, turi tik elementarių skaitmeninių įgūdžių.

Koalicijos nariai įsipareigoja spręsti visų lygių įgūdžių – nuo aukšto lygio IRT specialistų turimų iki visiems Europos piliečiams kasdieniniame gyvenime, darbe, skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenės veikloje būtinų – trūkumo klausimą. Tai svarbu ir Europos pramonei siekiant išlikti konkurencingai, kai jos varžovai daro greitą pažangą, ir Europos visuomenei siekiant neatsilikti skaitmeniniame amžiuje.

Viena pagrindinių Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos idėjų, artima mokymo centro nuostatoms – skatinti jaunuolius rinktis daugiau informacinių ryšių technologijų ir tiksliųjų mokslų profesijų, raginti merginas aktyviau dalyvauti šiame skaitmeninės profesijos pasirinkime, sudaryti sąlygas dirbantiems nuolat tobulinti skaitmeninius gebėjimus, modernizuoti mokymo sistemas, padėti visiems piliečiams įgyti skaitmeninių įgūdžių.

Daugiau apie iniciatyvą: http://www.skaitmeninekoalicija.lt/lt/europos-komisija-pradeda-skaitmeniniu-igudziu-ir-uzimtumo-koalicijos-iniciatyva/