Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti jaunimo profesinį užimtumą inžinerinės pramonės srityje, stiprinant tarpinstitucinį viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą regionuose, siekiant skatinti informuotumą apie paklausias profesijas ir ugdyti karjeros planavimo kompetencijas, užtikrinti inžinerinės krypties profesijų, įsidarbinimo ir karjeros galimybių žinomumą bei prieinamumą, ugdyti jaunimo mokymosi motyvaciją ir skatinti jų įsidarbinimą inžinerinės pramonės srityje, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo užimtumo problemas.

Siekiant pritraukti jaunimą, parengta programa „RENKUOSI TECHNOLOGIJŲ PASAULĮ!“, įgyvendinama mobilioje technologijų laboratorijoje – infomobilyje. Su programa, skirta jaunimo profesiniam orientavimui, veiklinimui, skatinimui pasirinkti profesiją / darbą inžinerinėje srityje, infomobilis lankėsi Širvintų miesto šventėje „Miesto ritmu", Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos kieme, o rugsėjo 5 d. ypatingai gausioje jaunimo – Ukmergės miesto aikštėje.

Nuoširdžiai dėkojame Ukmergės rajono savivaldybei ir Ukmergės kultūros centrui už pagalbą organizuojant renginį, visoms miesto įstaigoms ir organizacijoms, paviešinusioms renginį, mokykloms, paraginusioms moksleivius mus aplankyti, jaunimui – už priėmimą ir susidomėjimą.

Renginio akimirkos: