Vienas tokių kelių – Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų institute siūloma gretutinių studijų programa Dalyko pedagogika. Ją renkasi VU bakalauro pakopos studentai, norintys greta savo universitetinio išsilavinimo įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais. Šių studijų populiarumą liudija augantys studentų skaičiai: 2016 m. studijas pasirinko 28 studentai, 2017 m. – 38 studentai, o 2018 m. į studijas užsiregistravo 59 studentai.

Erdvė profesinio tapatumo paieškose

Jaunam žmogui svarbu suteikti erdvės savęs ieškojimuose, vengiant stereotipizuoti ir standartizuoti jo tapatumą. Nors pedagogo profesija turi būti pasirinkta motyvuotai, mokykliniame suole pajaustas pašaukimas nebūtinai yra tikrasis. Tikrasis pašaukimas formuojasi ir tikrinamas susidūrus su pedagoginiais iššūkiais, kai jų akivaizdoje tenka susidėlioti asmeninius ir profesinius prioritetus. Siekiant, kad dalyko pedagogikos studijas rinktųsi brandūs jaunuoliai, jos pradedamos ne nuo pirmo, o nuo antro kurso, yra padalytos į dvi aiškias dalis, kurias sudaro 50 proc. teorijos ir 50 proc. praktikos, o visą studijų laikotarpį daug dėmesio skiriama patirties permąstymui.

Įvairi patirtis ir lankstumas

Studentai skatinami pamatyti įvairovę bendrume ir atvirkščiai. Visi – tiek humanitarinių, tiek socialinių, tiek gamtos ar tiksliųjų mokslų programų – studentai susitinka VU Filosofijos fakultete, kuriame studijuoja ir dalijasi savo patirtimi. Tai primena mokyklos modelį, kai visų sričių specialistai veikia bendrame kontekste, siekdami bendrų ugdymosi tikslų, ir praturtina juos savo dalyko specifika. Šiuo metu dalyko pedagogiką studijuoja matematikos, užsienio ir lietuvių kalbų / filologijos, istorijos ir antropologijos, biologijos, chemijos, psichologijos, filosofijos, geografijos programų studentai.

Lankstus planavimas – neatsiejama studijų dalis, siekiant suderinti pagrindines ir gretutines studijas. Dalyko pedagogikos studentai gali sulaukti patarimų ir rekomendacijų, kaip suderinti studijų laiką, ką daryti norint išvykti į „Erasmus+“ studijas ar pratęsti profesinę praktiką užsienio (lituanistiniuose) švietimo centruose. Studijų vertinimo sistema taip pat pasižymi lankstumu – vertinimas suformuojamas pagal kaupiamojo balo strategiją, todėl atsiskaitymai vyksta studijų metu, sesijos laikotarpį paliekant pagrindinių studijų atsiskaitymams.

Studijų tinklas ir praktika

Šių studijų pamatas – platus studijų procese dalyvaujančių fakultetų tinklas, kuriame dalyko ir jo didaktikos žinias perteikia geriausi savo srities specialistai, Lietuvoje ir už jos ribų žinomi mokslininkai, bendrąsias ir pedagogines kompetencijas ugdo psichologijos ir edukologijos ekspertai, prie praktinių įgūdžių lavinimo prisideda patyrę mentoriai.

Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose studentai atlieka praktikas, įvairovė ir skaičius kasmet auga. Dalis jų turi mokyklos partnerės statusą ir nuolatos dalyvauja studijų procese priimdamos programos studentus pedagoginei praktikai: tai Vilniaus licėjus, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija, Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazija, Vilniaus Valdorfo mokykla, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Vilniaus Žemynos gimnazija, Vilniaus Maironio progimnazija ir kt. Vienas pagrindinių studijų kokybės garantų – glaudus tinklo narių bendradarbiavimas rengiant būsimąjį mokytoją.