MOKYMŲ TIKSLAS: parengti elektrikus – automatikus, gebančius savarankiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, paleisti ir derinti, matuoti, bandyti, remontuoti elektrotechnikos automatikos sistemas bei taikyti automatikos sprendimus įvairiems automatizuotiems technologiniams procesams.

MOKYMŲ PRADŽIA: 2018 m. gruodžio 3 d.

MOKYMŲ TRUKMĖ: 3 savaitės

MOKYMŲ LAIKAS:  vyks 17:00 – 21:00 val. (tikslus laikas derinamas pagal grupės poreikius).

MOKYMŲ METU ASMUO:

  • analizuos automatizuotų procesų valdymo sistemų funkcionavimo būdus ir mokysis atpažinti automatikos įrangą atskiruose elektros energetikos, elektronikos ir procesų valdymo įrenginiuose bei elektros skaitmeninėse loginėse principinėse schemose;
  • susipažins su automatizuotų procesų valdymo sistemų kūrimo, surinkimo, paleidimo, derinimo ir grandinių matavimo principais bei jutiklių techninėmis charakteristikomis ir jų prijungimo ypatumais;
  • išmoks skaityti elektros ir skaitmenines logines schemas bei sudaryti nesudėtingas automatizuoto valdymo sistemas ir schemas;
  • susipažins su pirminių galios ir antrinių valdymo grandinių suderinamumo sąlygomis bei galios elektros įrenginių komutavimo principais ir komutacinių įrenginių parinkimo, montavimo ir derinimo sąlygomis;
  • išmoks įvertinti elektros energijos kokybę elektros tinkle;
  • supras garsių kompanijų valdiklių architektūrą ir išmoks jų programavimo kalbą, inicijuos valdymo uždavinius valdikliams.
  • gebės parinkti apsaugos, vykdymo, signalizavimo, telemetrijos, reguliavimo įrangą, atpažins bei nustatys automatizuotų procesų valdymo sistemų gedimus, klaidas ir numatys jų šalinimo būdus.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI: saugos nuo elektros kategorija ir/arba bazinės elektrotechnikos žinios.

IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS: baigusiam išduodamas Elektriko-automatiko kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas.

MOKYMŲ KAINA: 430 EUR/žm.

Taip pat nuolat organizuojame Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų mokymus ir atestavimą, po kurių suteikiama apsaugos nuo elektros PK, VK, AK kategorija. Šių ir kitų artimiausių Elektros energetikos mokymų tvarkaraštį rasite paspaudę čia.

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA:
Sandra Penkauskaitė
tel: +370 611 46 177
el. p.: s.penkauskaite@mokymas.eu