Ne vienam yra tekę susidurti su situacija, kai išreikšta nuomonė buvo atmesta ar įdėtos pastangos nepastebėtos ir neįvertintos. Galbūt nepavyko raiškiai perteikti minčių ir pranešimas nesulaukė tinkamos reakcijos? Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nepavyko pasiekti norimo rezultato — komunikacijos įgūdžių stoka, nes būtent efektyvi komunikacija padeda pasiekti sėkmę.

Magiškas poveikis, kurio galia neabejojama

Ne be reikalo iškalbingi oratoriai prilygsta pasaulinio lygio magams. Jie įkūnija pasitikėjimą savimi ir orumą, o klausytojai nenuleidžia nuo jų akių ir stengiasi pagauti kiekvieną ištartą žodį. Jie žino, kad pasiekę auditorijos širdis ir paveikę jos mintis paskatins ją imtis veiksmų ir galės tikėtis pokyčių.

 M. Petrikas sako, kad būtent komunikacijos gebėjimas sukurti pokytį ir daro ją labai svarbiu įgūdžiu. „Komunikacinėmis priemonėmis galime pakeisti žmogaus emocijas, mintis ir galiausiai – elgesį. Dėl šios priežasties komunikacijos svarba buvo suvokta labai seniai, be to, reikšminga tai, kad pastaruoju metu itin nuosekliai ir sparčiai auga komunikacijos kanalų kiekis ir daugėja komunikacijos formų“, – apie tai, kodėl komunikacija būtina siekiant sėkmės, aiškina VU Komunikacijos fakulteto studijų reikalų prodekanas.

Komunikacijos įgūdžiai nėra įrašyti į DNR

Puikūs komunikacijos specialistai žino, kad efektyvūs komunikacijos įgūdžiai – sunkaus darbo vaisius, jie įgyjami su laiku ir turi būti nuolat tobulinami. Daugelis žmonių klaidingai galvoja, kad geri socialiniai įgūdžiai yra įrašyti į jų DNR. Vis dėlto komunikacijos specialistai tvirtina, kad norint išmanyti efektyvią komunikaciją būtina atminti, kad tai – mokslas, kurį reikia studijuoti. Komunikacijos specialistas turi suprasti, kad kiekvienas žmogus savaip mato ir suvokia pasaulį, todėl jo užduotis šiuo suvokimu vadovautis, nes kito žmogaus supratimas ir pažinimas padeda sėkmingai užmegzti norimą ryšį.

M. Petrikas įvardijo efektyvios komunikacijos prielaidas. Pasak jo, pirmiausia komunikacija užsiimantis žmogus turi išmanyti objektą, kurį komunikuoja. Vadinasi, nepriklausomai nuo to, ką – objektą, asmenį ar idėją – siekiama iškomunikuoti, prieš tai reikia atlikti nuoseklius namų darbus. Kuo geriau objektas bus išnagrinėtas, tuo tiksliau bus galima perteikti jo ypatybes ir jas argumentuoti. Be to, norint sėkmingai komunikuoti reikia gerai žinoti, ko yra siekiama: pasak M. Petriko, nuo komunikacijos specialisto tikslo priklauso komunikacijos kuriamas poveikis auditorijai. Jis sako, kad sėkminga komunikacija yra tokia, kuri sukuria pokytį – pagausina žinias, pagilina gebėjimus ar paskatina elgesio kaitą.

Todėl, M. Petriko teigimu, efektyvi komunikacija gali vykti tik tuomet, kai komunikacijos specialistas pažįsta savo auditoriją ir žino, kokiais būdais ji ieško informacijos, kokia kalbėsena ir informacijos pateikimo forma jai priimtina. Vadinasi, būtina susipažinti su pasirinktos auditorijos poreikiais, pomėgiais, o svarbiausia, būdais, kaip ją pasiekti. Žinant šią informaciją komunikacija bus efektyvesnė ir atneš norimą rezultatą.

Kodėl išvardytos prielaidos yra svarbios keliui į sėkmę? Komunikacija taip pat susiduria su iššūkiais, su kuriais kovoti reikia būti pasiruošusiam. M. Petrikas sako, kad vienas iš iššūkių – pasitikėjimas. „Posttiesos ir alternatyvių faktų kultūros kontekste nyksta auditorijos pasitikėjimas ir informacijos masyve imama ieškoti tokios, kuri geriausiai atitinka jau turimas nuostatas ir pažiūras. Taip susiformuoja dalinės informacijos „burbulai“, kurie tampa žmogaus ribotu „mažu pasauliu“, – teigia jis.

Norėdami susprogdinti susiformavusį burbulą ir praplėsti žmogaus susikurtą „mažąjį pasaulį“ komunikacijos specialistai dažnai remiasi dviem ginklais – pagarba ir etika. Svarbu pagarba ne tik auditorijai, bet ir pačiam sau. Komunikacija yra ryšio užmezgimas su kitais, kad ir kokia forma, todėl svarbu žinoti savo vertybes, pasitikėti savimi ir siekti tikslo. Komunikacijos specialistas pabrėžia, kad ilgalaikę sėkmę gali užtikrinti tik etiška komunikacija. „Reikia stengtis neprarasti kritiškumo, ypač komunikuojamų objektų atžvilgiu“, – sako jis ir priduria, kad gerų rezultatų pasiekti padeda geri pagrindai: komunikacijos specialistams verta išmanyti etikos normas apibrėžiančią teisinę bazę.

Didžiulę sėkmę užtikrino nauji vėjai komunikacijoje

Paklausus, koks yra geriausias efektyvios komunikacijos pavyzdys, komunikacijos specialistas iš karto atsakė: „Apple“ bendrovė, kuriai per įspūdingą, evangelizavimui prilyginamą komunikaciją pavyko suburti pasaulinę vartotojų – sekėjų bendruomenę. „Apple“ gaminiai tapo savotišku fetišu ir padėjo bendrovei uždirbti milijardus.“ Kaip sako komunikacijos specialistas ir kaip greičiausiai paantrintų daugelis „Apple“ gerbėjų, nusipirkęs vos vieną įmonės produktą jo savininkas žino, kad jau yra didesnės draugijos narys.

Komunikacijos sėkmės pavyzdžių yra ir Lietuvoje. M. Petrikas domisi komunikacija kūrybinių industrijų srityje, taigi būtent ten jis ir aptiko puikų pavyzdį: „Opera neretai laikoma hermetiškos, ne visiems prieinamos ar net ne visiems skirtos kultūros dalimi. Vis dėlto Lietuvoje veikia VCO – Vilnius City Opera – organizacija, kuri sugebėjo į savo operų pastatymus sutraukti tokius didelius žiūrovų srautus, kad šiuo metu spektaklius rodo „Compensa“ koncertų salėje.“

Pasak M. Petriko, ar VCO renginiai „Compensa“ koncertų salėje pasitvirtins, parodys laikas, tačiau akivaizdu, kad teatro vadovė Dalia Ibelhauptaitė ir jos komanda sugebėjo komunikacinėmis priemonėmis išryškinti operos kūrinio teikiamą malonumą ir taip priartinti šį muzikos žanrą prie kiekvieno žmogaus. Lygia greta buvo komunikuojamas operos prestižas, nuolat pabrėžiant, kad spektaklių autoriai – geriausi savo srities kūrėjai.

Be to, VCO neapsiribojo vien tradicine operos lankytojų auditorija, bet pasitelkdama kiek įmanoma daugiau kanalų pasiekė daug įvairesnę publiką. Du tūkstančiai operos spektaklio žiūrovų (tiek telpa „Compensa“ salėje) yra gana patikimas įrodymas, kad pokytis įvyko – spektaklį žiūri ir tie, kurie opera anksčiau nesidomėjo.

„Jei apie naują spektaklį, parodą ar knygą niekas nesužino, kultūros požiūriu jie neįvyksta. Komunikacija bet kokiai veiklai padeda tapti socialesnei ir atitinkamai padidina jos rezultatyvumą“, –komunikacijos reikšmę kultūros sektoriuje pabrėžia M. Petrikas.

Be abejo, komunikacija turi didelę reikšmę visuose sektoriuose, taip pat ir žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Lygiai taip pat kiekvieną dieną žmogų pasiekia nauja informacija iš įvairiausių medijų kanalų, platformų, pranešimų. Jei komunikatoriams pavyksta užmegzti ryšį su auditorija – jie gali ją paveikti, o tai reiškia, kad komunikacija buvo efektyvi ir auditorija tapo jų sąjungininke kelyje į sėkmę.

Svarbu prisiminti, kad norint sėkmingai kurti pokytį reikia būti matomam ir girdimam, todėl svarbiausią šių laikų įgūdį išsiugdyti verta ir net būtina.