Tuo tikslu, gegužės 28 dieną, Panevėžyje, lankėsi Kinijos – Rytų ir Centrinės Europos profesinio mokymo tarptautinės lygos nariai iš Kinijos, atstovaujantys Kinijos koleginio ir profesinio mokymo įstaigas. Kartu su švietimo įstaigų atstovais atvyko Rytų ir Centrinės Europos profesinio mokymo tarptautinės lygos vadovai, tarp kurių jos garbės prezidentas ponas Liu Zhanshan, buvęs Kinijos Švietimo ministerijos Profesinio mokymo departamento direktorius ir Kinijos profesinio ir techninio mokymo tarybos viceprezidentas ir generalinis sekretorius.

Panevėžio kolegijoje vykusio susitikimo tikslas – planuoti numatomas asociacijos narių veiklas. Asociacija turėtų tapti tam tikru bendradarbiavimo tarp Kinijos ir Centrinės ir Rytų Europos koleginio ir profesinio mokymo institucijų vystymo „greitkeliu“. Pasak Rytų ir Centrinės Europos profesinio mokymo tarptautinės lygos vadovės Qin Yanwei, kuri taip pat buvo atvykusi į Panevėžio kolegiją, šios asociacijos narių sėkmingo bendradarbiavimo būdais turėtų būti bendros, tarp asociacijos narių, studijų programos, dėstytojų mainai, o galutiniu rezultatu – atvykstantys į Lietuvą ir kitas Centrinės ir Rytų Europos šalis kinų studentai. Šią asociacijos naudą, jos nuomone, turėtų pajusti apie 15 000 Kinijos ir Rytų ir Centrinės Europos šalių studentų, kurie asociacijos veiklos dėka vyks studijuoti į užsienį, lankysis studijų trumpalaikiuose vizituose.