Koronavirusas nėra pirmoji nelaimė, su kuria susidūrėme kaip visuomenė, ir tikrai nebus paskutinė. Tokios nenumatytos aplinkybės gali visiškai pakeisti nusistovėjusią tvarką, stabdyti darbus ir turėti kitų, iki šiol visuomenei nekilusių, neigiamų padarinių. Todėl teisininko profesijos aktualumas tokiomis neįprastomis sąlygomis tik didėja – jie turi ne tik atlikti savo kasdienes funkcijas, bet ir spręsti bei visuomenei atsakyti į iki šiol dar nekilusius klausimus.

„Teisininko profesija turi didelį privalumą – jos reikės visuomet, o pandemijos laikais – dar labiau. Jau šiandien kyla daug naujų klausimų, neišvengiamai keičiančių žmonių gyvenimą. Todėl teisininko profesija itin reikšminga, siekiant išlaikyti teisinį stabilumą ir užtikrinant kiekvieno žmogaus teises“, – sako Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dekanas prof. Tomas Davulis.

Pateikiame 10 karantino metu išryškėjusių aplinkybių, rodančių, kad ši profesija išliks aktuali ir per tokias krizes kaip koronaviruso pandemija:

Indėlis į valstybės valdymą. Būtent teisės mokslininkai analizuoja įvairių institucijų priimtų sprendimų teisėtumą, pavyzdžiui, ar teisėtai buvo paskelbtas karantinas, teikia įvairias rekomendacijas ir pasiūlymus valstybės institucijoms.

Iššūkiai darbo teisei. Kada darbuotojui gali būti skelbiama prastova? Ar jis gali būti nušalintas nuo darbo nemokant darbo užmokesčio? Šiuos ir kitus darbo teisės pagrindus VU Teisės fakulteto studentai išmoksta jau trečiame kurse. Atsiradus naujiems iššūkiams teisės specialistams teks juos spręsti ir analizuoti.

Karantino reikalavimų pažeidimai. Karantino režimo pažeidimas, sukėlęs ar galėjęs sukelti rimtų padarinių žmonių sveikatai, gali užtraukti net baudžiamąją atsakomybę. Žmonėms nesilaikant su karantinu susijusių reikalavimų, atitinkamai auga teisininkų, sprendžiančių tokių poelgių atitikties įstatymo normoms klausimus, poreikis.

Nenugalima jėga, arba kitaip force majeure. Tai yra pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės vykdyti sutarties sąlygas, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo numatyti ir užkirsti joms kelio. Karantiną tam tikrais atvejais galima tokia laikyti. Vis dėlto nėra vienos taisyklės, kurią būtų galima pritaikyti visiems atvejams, todėl teisininkams teks analizuoti, ar individualiose situacijose buvo pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės, pavyzdžiui, paskolos mokėjimo netekus darbo dėl karantino.

Asmens duomenų apsaugos pažeidimų gausa. Koronavirusas kelia naujus iššūkius asmens duomenų apsaugos teisei, kai informuojant visuomenę gali būti pateikiami ir itin jautrūs susirgusių ar kitų asmenų duomenys. Vis dėlto asmens duomenų apsauga turi būti tinkamai užtikrinta siekiant užkirsti kelią galimam asmenų persekiojimui, šmeižimui ir susidorojimui.

Nauji tarptautinės teisės ginčai. Teisinio vertinimo reikalingi tokie sprendimai kaip uždarytos valstybių sienos ir į Lietuvą iš užsienio negalinčių sugrįžti Lietuvos Respublikos piliečių atvejai.

Vartotojų teisių pažeidimai. Dėl pandemijos atsirado daug pažeidimų, susijusių su atšauktomis žmonių kelionėmis ar atidėtais skrydžiais. Rinkoje atsirado melagingų pranešimų apie gaminius, neva galinčius apsaugoti nuo koronaviruso. Tad teisinės analizės reikalauja šių veiksmų teisėtumo, kompensacijų klausimai.

Iškylantys nauji šeimos teisės ginčai. Ar karantinas yra pagrindas tėvams nemokėti nepilnamečiams teismo priteisto išlaikymo? Ar karantinas gali būti laikomas tinkamu tėvų bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkos pagrindu? Tokie ir panašūs nauji klausimai reikalauja teisininkų įsikišimo ir teisinės situacijų analizės.

Nuotolinio darbo (mokymosi) galimybė. Karantino metu įvedus tokius draudimus kaip prekyba parduotuvėse (išskyrus tam tikras išimtis), kai kurių profesijų darbo poreikis išnyko. Tačiau teisinės paslaugos, priešingai, toliau išlieka aktualios ir gali būti teikiamos nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, VU Teisės klinika, kurioje studentai nemokamai teikia teisinę pagalbą, jau konsultuoja virtualiai. Studijos VU Teisės fakultete nuo pirmos karantino dienos taip pat vyksta nuotoliniu būdu. Dėstytojai paskaitas ir seminarus organizuoja per tokias programas kaip MS Teams ar Zoom, naudoja inovatyvią VU virtualią mokymosi aplinką (VMA), kurioje gali vykti ir žinių patikrinimai. Taip planuojama vykdyti ir magistro darbų gynimą. Be to, fakultetas turi ir karštąją liniją klausimams apie karantiną.

Teisinė apsauga. Šis mokslas suteikia be galo vertingų žinių apie turimas teises ir pareigas. Kas žino, kokias teises turi, supranta, kada kitas asmuo jo teises pažeidžia ir kaip efektyviai jas apginti. Taigi visuomet atsiras norinčiųjų studijuoti šią sritį, o specialistai visuomet turės kam perduoti žinias.