Gebėjimas tvarkyti informaciją, ją apibendrinti ir valdyti šiais laikais yra didelė vertybė ir pranašumas. Šiuolaikinių verslo organizacijų veikla yra nebeįsivaizduojama be specialistų, gebančių dirbti su verslo analitikos sistemomis, taikyti prognozavimo metodus, valdyti programavimo aplinkas ir vykdyti verslo procesų optimizavimą.

Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultete vykdoma verslo informacijos vadybos programa yra orientuota rengti specialistus, kurie gebėtų dirbti šiuolaikinėse verslo organizacijose globalizacijos ir tarptautinės integracijos procesų kontekste.

„Tikimės išugdyti žmones, gebančius inicijuoti, planuoti, vykdyti ir kontroliuoti su informacinėmis ir komunikacinėmis paslaugomis bei produktais susijusius projektus, taikant  modernias vadybos priemones ir metodus“, – sako Verslo informacijos vadybos studijų programos komiteto narė dr. Daiva Siudikienė.

Verslo informacijos vadybos studijų programa apima šiuolaikinį požiūrį į verslo vadybą, IT produktus bei informacijos vertę ir yra nuolat atnaujinama pagal šiuolaikinių organizacijų poreikius, o tarp Lietuvos universitetų tokia studijų programa yra vienintelė ir unikali.

„Ši programa rengia šiuolaikinius verslo informacijos vadybininkus, kurie supažindinami su modernių šiuolaikinių organizacijų iššūkiais ir poreikiais valdant informaciją ir žinias, taikant IT priemones“, – sako Justas Gribovskis, kuris prisideda prie šios studijų programos tobulinimo kaip socialinis partneris.

Socialinių partnerių vaidmuo programoje itin svarbus. Studijų programos kūrimo ir tobulinimo procese programos komiteto nariai aktyviai dirba ir konsultuojasi su socialiniais partneriais, tarp kurių yra didžiausių ir pažangiausių verslo organizacijų atstovai. „Šio bendradarbiavimo tikslas – studijų dalykų, atitinkančių verslo organizacijų poreikius, formavimas ir specialistų, turinčių reikalingų žinių bei kompetencijų, rengimas”, – pasakoja dr. D. Siudikienė.

Aktyvus dėstytojų ir socialinių partnerių bendradarbiavimas leidžia pasiekti visų norimą rezultatą – kad verslo informacijos vadybos programa būtų moderni, perspektyvi ir naudinga, o studentai gautų ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Todėl studijų metu studentai ne tik klauso teorinių paskaitų, bet ir įgyvendina praktinius projektus, atlieka profesinę praktiką ir turi galimybę dalyvauti susitikimuose su žinomiausiais verslo, komunikacijos ir IT srities profesionalais.

Baigę šią studijų programą studentai ne tik turi sukaupę didelį žinių bagažą, bet ir tampa perspektyviais specialistais, kurie šiomis dienomis labai paklausūs darbo rinkoje – gali dirbti projektų valdymo specialistais ir konsultantais organizacijų rinkodaros, komunikacijos, duomenų valdymo skyriuose ar informacinio aptarnavimo srityje.

„Didžioji dalis absolventų dėl universitete įgytų tinkamų žinių dirba su informacijos valdymu ir IT valdymu susijusiose srityse. Šių specialistų poreikis formuojamas didelėse tarptautinėse ir korporatyvinėse organizacijose. Tai palengvina greitos karjeros galimybes – įprastai per 2–3 metus einamos pareigos siejamos su grupės vadovais (team leader) arba skyriaus vadovais. Per kelerius darbo metus daugelis naujų darbuotojų tampa vidutinės grandies vadovais“, – apie absolventų karjeros galimybes pasakoja J. Gribovskis.