Leidėjas

Žurnalai „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ – tai UAB „Leidybos studija“ kartą per metus leidžiami žurnalai apie profesijos, specialybės pasirinkimą ir stojimą į universitetus, kolegijas ir profesines mokyklas. UAB „Leidybos studija“ taip pat vysto portalą www.kurstoti.lt, leidžia žurnalą „Investuok“, knygas apie investavimą, organizuoja mokymus, seminarus ir konferencijas investavimo ir verslo temomis. Toliau dokumente pateikiama UAB „Leidybos studija“ duomenų apsaugos taisyklių dalis liečianti žurnalų „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ užsakymą ir/ar prenumeratą.

Jūsų sutikimas

Sutikdami su šia žurnalų „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ privatumo politika, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys bus naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus, taip pat, kad Jūsų Asmens duomenys bus perduoti spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakytas paslaugas (būtina užsakymui įvykdyti-minimalia apimtimi).
Sutikdami su šia privatumo politika Jūs suteikiame mums teisę rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais kaip numatyta šiame dokumente.

Informacijos rinkimas

Informaciją apie klientus renka žurnalų „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ prenumeratos skyrius ir interneto svetainė www.kurstoti.lt


Duomenis apie klientus renkame kai:

  • Perkate žurnalus „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ arba juos prenumeruojate.
  • Patys pateikiate mums duomenis apie save kitu būdu

Duomenys ir tikslai kuriems įgyvendinti jie renkami:

  • Žurnalų „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ užsakymo ar prenumeratos tikslu - vardas, pavardė, adresas, el.pašto adresas, telefono numeris.
  • Kai lankotės www.kurstoti.lt mes renkame informaciją apie Jūsų naršymą – statistiniais tikslais; siekdami identifikuoti Jūsų poreikius; bei siekdami Jums rodyti tą turinį ir tokią reklamą kuri mūsų manymu geriausiai atitinka Jūsų poreikius. Plačiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimo taisyklės“.

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu:

  • Vykdydami Jūsų užsakymus.

Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • kai tai būtina teikiant Jūsų užsakytas paslaugas - spaudos platintojams ar kitiems partneriams vykdantiems Jūsų užsakymus, perduodant jiems tik tiek informacijos,
  • kiek būtina, jog užsakymas būtų įvykdytas.
  • jei Jūs pats išreiškėte konkretų sutikimą dėl Asmens duomenų atskleidimo;
  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką

Informacijos saugojimo terminai

Jūsų asmeniniai duomenys žurnalų „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ prenumeratos įvykdymo tikslu saugomi kol bus įvykdytas užsakymas ir iki einamų metų pabaigos. Pasibaigus šiam terminui duomenys ištrinami.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Visais klausimais dėl mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų kreipkitės į „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ prenumeratos skyrių telefonu 8-659-41020 arba el.paštu prenumerata@investuok.eu arba atvykite į redakciją adresu V.Putvinskio g. 49-305, 44243 Kaunas.