1. Šiaulių valstybinė kolegija turi du fakultetus: Sveikatos priežiūros bei Verslo ir technologijų. Kolegija veiklą pradėjo 2002 m. rugsėjo 1 d., kai buvo sujungtos Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla ir Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla. Aukštesniosios mokyklos Šiauliuose turėjo savo istoriją. 1946–1991 m. mieste veikė medicinos seserų mokykla, 1991 m. ji tapo aukštesniąja medicinos mokykla. 1961–1991 m. Šiauliuose veikė politechnikumas, jis 1991 m. tapo aukštesniąja technikos mokykla. 2002 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla tapo Šiaulių kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu, Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla – Šiaulių kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. nutarimu valstybinė biudžetinė įstaiga Šiaulių kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą – Šiaulių valstybinę kolegiją.


2. 2018 m. birželio mėnesį Šiaulių valstybinė kolegija įteikė 10 000-ąjį diplomą!


3. Tarp 2019 m. bendrojo priėmimo metu pasirašiusių sutartis naujų studentų – trys šimtukininkai, visi jie surinko maksimalų įvertinimą iš anglų kalbos valstybinio brandos egzamino.

 


4. Grupė 2019 m. Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų absolventų pristatė išskirtinį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą elektrinį motorolerį.  Vienas iš įspūdingiausių 2018 m. baigiamųjų projektų – elektrinis pramoginis kartingas. Jį kūrė Automobilių techninio eksploatavimo ir Autotransporto elektronikos studijų programų studentai. 2017 m. birželio mėnesį tų pačių studijų programų absolventai buvo pristatę taip pat daug dėmesio sulaukusį baigiamąjį projektą – pačių sukonstruotą ir pagamintą sportinį automobilį.


5. Kolegija palaiko mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tarp įstojusiųjų 2019 m. bendrojo priėmimo metu – 76 asmenys, jau turintys profesinę kvalifikaciją, 12 – jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą.

 

www.svako.lt