Tarptautinė slaugytojų diena – visų esamų ir būsimų slaugytojų profesinė šventė! Sveikiname šią daug kantrybės reikalaujančią profesiją pasirinkusius žmones, kurių atsakingi sprendimai, profesionalūs patarimai ar tiesiog paguodos žodžiai gydo, sušildo ir padeda, kai yra sunku. Stiprybės jums, mielieji!

Slaugos Šiauliuose mokoma jau daugiau nei 70 metų. Studijų programos turinys modernus, nuolat atnaujinamas pagal tarptautinę praktiką ir Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos poreikius. 

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Šią studijų programą renkasi tie, kurie yra ne tik jautrūs, gailestingi ir kantrūs, bet ir lengvai bendrauja su įvairaus amžiaus sveikais ir sergančiais žmonėmis, geba greitai veikti, savarankiškai priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, pasitiki savimi. Absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Studentų praktinio pasirengimo kokybę iš esmės gerina atnaujinta studijoms skirta įranga: įgūdžiai formuojami ir lavinami atliekant užduotis su planšetėmis valdomais gyvybines funkcijas imituojančiais manekenais, žaizdų muliažais ir kt. Solidi patirtis (slaugytojai ruošiami daugiau nei 70 metų) ir nuolatinis dėmesys srities naujovėms (programos turinys atnaujinamas pagal tarptautinės slaugos praktikos gerąją patirtį), galimybė įgūdžius tobulinti daugiau nei dešimtyje praktikų garantuoja, kad studentai tampa puikiais specialistais, lengvai randančiais darbo vietas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Absolventai dirba klinikose, ligoninėse, poliklinikose, asmens sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose ir kitose visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Mūsų tikslas – parengti bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę visuose slaugos proceso etapuose, dirbti komandoje, demonstruoti kritinį mąstymą, holistinį požiūrį, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, mokslu pagrįstą profesinę veiklą.

Studijų trukmė – 3,5 m.

Daugiau informacijos apie šią ir kitas ŠVK vykdomas studijų programas galite rasti čia: https://svako.lt/lt/stojantiesiems.