Sėkmingas verslas paprastai plėtojamas ir užsienyje, todėl įmonėms reikalingi tarptautinio verslo ypatumus išmanantys specialistai. Tarptautinio verslo studijų programa skirta parengti kvalifikuotiems tarptautinio verslo specialistams, gebantiems tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, sugebantiems orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. Šią programą gali rinktis racionaliai mąstantys žmonės, kuriems patinka greita įvykių kaita, nestandartinės situacijos ir tarpkultūrinė komunikacija.

Studijų metu ypatingas dėmesys skiriamas gebėjimams komunikuoti keliomis užsienio kalbomis, pasirengimui kurti ir valdyti tarptautinio verslo įmones, organizuoti verslą tarptautiniu mastu.

Studentai renkasi gilinti specialiąsias finansų, rinkodaros arba verslo valdymo kompetencijas.

Studijuojant atskiras dalykų temas skaito socialiniai partneriai iš pažangių verslo įmonių, dėstytojai iš užsienio aukštųjų mokyklų.

Su studentais dirba sėkmingi verslininkai, dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų. Programa ugdo specialiuosius verslo ir iš dalies rinkodaros ir vadybos studijų krypčių gebėjimus.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Novatoriški, gebantys komunikuoti keliomis užsienio kalbomis studijų programos absolventai galės valdyti tarptautinį verslą, kurti savo verslą ir jį organizuoti tarptautiniu mastu, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse eksporto, logistikos, pardavimo vadybininkais, projektų vadovais, funkcinių padalinių vadovais.

Sudominome? Daugiau apie programą gali sužinoti čia: https://bit.ly/SVK_TarptautinisVerslas.

Tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje jau vyksta, kviečiame stojančiuosius konsultuotis telefonu 8 615 97 114 arba kreiptis el. paštu priemimas@svako.lt.