Socialiniai darbuotojai geba dirbti su įvairių poreikių ir galimybių žmonėmis – stokojančiais socialinių įgūdžių, turinčiais priklausomybių, priklausančiais kitoms socialinės atskirties grupėms.

Šią programą rekomenduojame rinktis kantriems, empatiškiems ir tvirto charakterio asmenims, gebantiems greitai išspręsti problemines situacijas.

Studijų metu didelis dėmesys skiriamas patirtiniam-praktiniam mokymuisi, kurio metu studentai tyrinėja socialinę aplinką, studijuoja asmenybės psichologijai ir elgesiui įtakos turinčius veiksnius, formuojami komandinio darbo įgūdžiai.

Studijų programos dalykus dėsto ir užsienio dėstytojai – jie perteikia tarpkultūrinio bei tarptautinio socialinio darbo kontekstą.

Sudarytos sąlygos užsiimti savanoryste, praktikas atlikti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Absolventai dirba socialiniais darbuotojais valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose: socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse ir kt.

Daugiau šią studijų apie programą gali sužinoti čia: https://bit.ly/SVK_SocialinisDarbas.

Išsirink, kas tau patinka ir tinka!

Daugiau apie šią ir kitas Šiaulių valstybinės kolegijos vykdomas studijų programas gali sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Draugaukime socialiniame tinkle „Facebook“!