Gruodžio 5 d., trečiadienį, Seime vyks konferencija „Šalies bendrojo lavinimo sistema ir neįgalieji“. Konferencijoje specialiu kvietimu dalyvaus ir pranešimą skaitys Lietuvos studentų sąjungos (LSS) socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė.

Konferenciją organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

LSS socialinės integracijos koordinatorė R. Ruolytė konferencijoje skaitys pranešimą tema „Aukštojo mokslo prieinamumas neįgaliesiems Lietuvoje“. Pranešime R. Ruolytė pristatys naujausių LSS atliktų tyrimų rezultatus, supažindins su pažangiausių Vakarų valstybių praktika įgyvendinant visiems prieinamo ir atviro aukštojo mokslo siekius.

Renginyje didelį dėmesį planuojama skirti vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių, ypač teisės į mokslą, užtikrinimo bei šių vaikų dalyvavimo visuomenės gyvenime problemoms aptarti. Bus atkreiptas dėmesys į 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą. 

Konferencijoje dalyvauti kviesti valstybės, apskričių ir savivaldybių institucijų atstovai, paslaugas vaikams su regėjimo ir klausos negalia teikiančių organizacijų atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, taip pat patys vaikai. 

Organizatoriai tikisi, kad konferencija bus puiki proga aptarti esamas problemas, pasidalinti patirtimi bei stiprinti bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą, sprendžiant vaikų su regėjimo ir klausos negalia teisių užtikrinimo problemas.

Parengta pagal LSS ir LRS informaciją