Geros žinios norintiems rinktis socialinių mokslų studijas

2020 metais lyginant su 2019 metais ženklus valstybės finansuojamų vietų skaičius padidės būtent socialiniams ir humanitariniams mokslams: verslo ir viešajai vadybai numatytos 2600, socialiniams mokslams – 2550, humanitariniams mokslams – 1235, ugdymo mokslams – 585, teisei – 430 valstybės finansuojamų studijų vietų Lietuvos aukštosiose mokyklose.

2020 metais didėja ir finansavimas pedagoginėms studijoms – socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų studijoms Mykolo Romerio universitete skirta 15 tikslinių valstybės finansuojamų vietų. Be to, visi 2020 m. įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas bus skatinami 300 eurų stipendijomis – tokios stipendijos bus skiriamos tiek įstojusiems į bakalauro studijas, tiek ir į profesines pedagogikos studijas. „Visų pirma, džiaugiamės, kad augo valstybės finansuojamų vietų skaičius, sudarant galimybes didesniam ratui abiturientų įgyti aukštąjį išsilavinimą. Džiugina ir tai, kad šiais metais valstybė skirstydama lėšas studijų finansavimui atsižvelgia ne tik į prioritetą investuoti į kvalifikuotų specialistų, ypač informacinių technologijų ir šiuolaikines technologijas išmanančių inžinerijos profesionalų, rengimą, bet ir stojančiųjų pageidavimus - stojantieji į socialinių ir humanitarių mokslų programas šiais metais turės daugiau galimybių studijuoti nemokamai. Jau eilę metų norinčių studijuoti tiksliuosius, fizinius ir inžinerinius mokslus buvo keliais tūkstančiais mažiau nei šioms studijoms skirta valstybės finansuojamų vietų. Tuo tarpu dalis studentų, save matančius socialinių ar humanitarinių mokslų studijose, turėjo arba mokėti už mokslą, arba ieškoti nemokamų studijų galimybių užsienyje“, – sako R. Valutytė.

Tarptautiškiausias universitetas Lietuvoje

Tie studentai, kurie dėl COVID-19 negalės vykti studijuoti į užsienį, Lietuvoje turi alternatyvą. MRU – pagal žurnalo „Reitingai“ duomenis, pripažintas tarptautiškiausiu universitetu Lietuvoje. Nuolat augantis trečiųjų šalių studentų skaičius Mykolo Romerio universitete rodo ne tik didėjantį studijų rytų Europos regione, kaip pakankamai naujos studijų rinkos, patrauklumą, bet ir dėl aukštos studijų kokybės augantį studijų Mykolo Romerio universitete konkurencingumą – didėja universitete studijuojančių Europos Sąjungos piliečių skaičius.

Pasak MRU vicerektorės, universiteto tarptautiškumas išlieka prioritetu universiteto veikloje: „Šiais laikais tarptautiškumo siekis nėra naujiena jokiam universitetui. Tarptautiškumas, ilgą laiką buvęs prioritetu Universiteto strategijoje, palaipsniui patapo integraliu visų universiteto veiklų elementu. Tai rodo ir gerėjančios universiteto pozicijos pasauliniame „QS World University Rankings by Subject” universitetų reitinge. Teisės, kuri tradiciškai siejama su nacionaliniu kontekstu, krypties reitinge MRU pateko tarp 250 geriausių pasaulio universitetų”.

Naujos kibernetinio saugumo, kriminalistikos, finansinių technologijų, rinkodaros bakalauro studijų programos

Profesorė Regina Valutytė sako, kad universitetai turi reaguoti ir į nacionalines, ir globalias tendencijas – tarp šių metų naujovių pamini naujas universiteto studijų programas. „Reaguodama į augančius rinkos poreikius Mykolo Romerio universiteto (MRU) teisės mokykla kartu su privataus sektoriaus partneriais sukūrė ir šiemet pristato naują studijų programą „Teisė ir finansinės technologijos (Fintech)“. Teisininkų su finansinių technologijų specializacija parengime dalyvaus Lietuvos verslo įmonės, bankai bei Fintech srityje pirmaujančios advokatų kontoros. Tarp šios programos partnerių – „Danske Bank“, Lietuvos bankų asociacija, „GlobalNetInt“, „Paysera“, „Shiff Financial Services“, Sorainen, Šiaulių bankas „WALLESS“.

Tarp naujų studijų programų – ir Vilniuje vykdoma „Teisė ir kriminalistika“, kuri rengs aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų tyrimo specialistus, turinčius būtiniausių žinių ir kompetencijų reikalingų tyrėjo darbe.
Šiemet pristatoma ir nauja bakalauro programa „Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba“. „Ši programa yra unikali tuo, kad parengia specialistus, turinčius stiprų technologinių ir kibernetinio saugumo žinių, įskaitant ir rizikų valdymą, bei praktinių įgūdžių bagažą“, – pasakoja R. Valutytė. Universitete ir tarp lietuvių auga studijų anglų kalba populiarumas – šiuo metu MRU jau dėstomos 8 programos anglų kalba, o šiemet prisijungs ir nauja bakalauro programa anglų kalba - „Globalus verslas ir modernioji rinkodara“.

Tikslinis ministerijų finansavimas statutinių pareigūnų rengimui

Kasmet įvairios valstybinės institucijos pateikia tikslinių vietų užsakymą įvairių sričių statutinių specialistų parengimui Mykolo Romerio universitete. Šiemet Vidaus reikalų ministerija užsakė priimti 30 studentų į „Teisė ir policijos veikla“ programą, 15 studentų - į „Teisės ir valstybės sienos apsauga“ programą, 40 studentų – „Policijos veiklos“ programą. Visiems įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka. Taip pat šiais metais Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos užsakė priimti 10 studentų į bakalauro studijų programą „Teisė ir penitencinė veikla“, iš jų visiems, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina bus kompensuojama Kalėjimų departamento nustatyta tvarka.

Patarimams abiturientams: studijas rinktis ne pagal iškabą, o studijų programą

„Reaguodamas į valstybės parodytą dėmesį didinti socialinių ir humanitarinių studijų prieinamumą ir gerbti abiturientų pasirinkimą, šiais metais Mykolo Romerio universiteto Senatas apsisprendė tiek stojantiems į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas taikyti vienodą minimalų stojimo balą – 5.4. Visgi norime pažymėti, kad Mykolo Romerio universitetas nuosekliai palaiko aukštojo universitetinio išsilavinimo prieinamumo idėją, todėl dar labiau stiprinsime edukacinį projektą „4mm. Pasistiebk“. Šis universiteto edukacinis projektas skirtas norintiems pagerinti abitūros egzaminų rezultatus siekiant aukštojo universitetinio išsilavinimo. Įgyvendindamas šį projektą universitetas finansuoja papildomus užsiėmimus norintiems perlaikyti brandos egzaminus, pasigerinti rezultatus ir taip pretenduoti į norimą studijų programą universitete.

Sėkmingai išlaikiusiems abitūros egzaminus MRU vicerektorė linki atidžiai rinktis studijas. „Visi Lietuvos universitetai turi stiprių studijų programų, todėl abiturientams palinkėčiau spręsti kur studijuoti ne pagal pastato iškabą, bet pasidomėti programos turiniu, dėstomais dalykais, o svarbiausia - rinktis tas studijas, kurios jiems įdomios. Tuomet ne tik studijos bus sėkmingesnės, bet ir bet ir darbiniai pasiekimai kur kas geresni. Kilus klausimams drąsiai kreipkitės į universiteto priėmimo komandą“, – sako R. Valutytė. - „Kviečiame prisijungti prie MRU bendruomenės, nes čia ugdomos kompetencijos, kurios padės absolventams sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir atrasti savo profesinį kelią“.

Daugiau informacijos apie MRU bakalauro programas.