Teisė ir finansinės technologijos (Fintech)

Lietuvoje augant finansų technologijų (fintech sektoriui), atsiranda nauji teisiniai santykiai ir teisinis reguliavimas, didėja poreikis specialistų, išmanančių ne tik teisę, bet ir finansų technologijų specifiką. Atitikties pareigūnai, pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos specialistai, naujųjų finansinių technologijų „detektyvai” – tik keli naujų teisinių profesijų pavyzdžiai.
Mykolo Romerio universiteto (MRU) teisės mokykla kartu su privataus sektoriaus partneriais sukūrė ir pristato naują studijų programą „Teisė ir finansinės technologijos (Fintech)“. Teisininkų su finansinių technologijų specializacija parengime dalyvaus Lietuvos verslo įmonės bei tarptautinių teisės žinynų pirmaujančiomis Fintech srityje pripažintos advokatų kontoros. Gegužės mėnesį pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai su „Danske Bank“, Lietuvos bankų asociacija, „GlobalNetInt“, „Paysera“, „Shift Financial Services“, „Sorainen“, Šiaulių banku bei „WALLESS“, leis vystyti studentų praktinius įgūdžius ir patyriminį mokymą, integruoti praktines teisines problemas į programos diskusijas, pratybas, projektus ir praktiką, glaudinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, sudaryti geresnes galimybes darbdaviams pritraukti motyvuotus ir specializuotus darbuotojus.
Į programą įtrauktos disciplinos, kurios atskleis finansinių priemonių įvairovę, jų veikimą, esamas rizikas ir taikomą prevenciją jų apsaugai. Įgytos kompetencijos finansinių produktų ir mokėjimų priemonių veikimo bei pinigų plovimo prevencijos režimo srityse, leis paruoštiems teisininkams greičiau įsilieti į nuolat augančią minėtų specialistų darbo rinką.
 

Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba

Technologijų ir kibernetinio saugumo vadybos programa yra unikali, lyginant su kitomis Lietuvos rinkoje egzistuojančiomis panašiomis pirmosios studijų pakopos programomis tuo, kad nei viena iš jų neparengia tokių specialistų, turinčių stiprų tiek technologijų, tiek kibernetinio saugumo žinių, įskaitant ir rizikų valdymą, kibernetinio saugumo teisinį reguliavimą, bei praktinių įgūdžių bagažą.

Parengti kvalifikuotus ir profesionalius technologijų ir kibernetinio saugumo vadybos specialistus, suprantančius informacinių ir verslo technologijų plėtros iššūkius šiuolaikinei visuomenei, jų poveikį valdymo aplinkoms, gebančius konceptualiai mąstyti ir adekvačiai reaguoti į šiuos iššūkius, rezultatyviai valdyti privačių, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų procesus užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą, įskaitant ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, taip pat atsižvelgiant į organizacinius, komunikacinius, teisinius, vertybinius bei inovacinius kibernetinio saugumo aspektus.
 

Teisė ir kriminalistika

Daugelis išgirdęs žodį „kriminalistika“ pirmiausia pagalvoja apie nužudymus ir vagystes, nes juk tokią šios profesijos pusę dažniausiai atskleidžia kriminaliniai filmai, serialai ir romanai. Tačiau naujos bakalauro programos „Teisė ir kriminalistika“ vadovė profesorė Snieguolė Matulienė sako, kad iš tiesų ši sritis gerokai įvairesnė, o norintiems dirbti šį darbą reikia lavinti kūrybiškumą ir loginį mąstymą. Šiose teisės krypties studijose, kuriose studijuojami bendrieji universitetiniai, klasikiniai teisės krypties studijų dalykai. Daug dėmesio skiriama specialiesiems studijų dalykams, tokiems, kaip teismo psichologija, apklausų psichologija, teismo medicina ir psichiatrija, žvalgybinės veiklos pagrindai, kriminalistikos istorija, kriminalistikos technika ir technologijos, kilonologija ir odorologiniai tyrimai, taikomoji kriminalistikos metodika. Ši studijų programa išsiskiria gausa praktinių užsiėmimų ir patyriminių mokymų: studijuojami informacijos gavimo bei tikrinimo šaltiniai, pėdsakų aptikimo ir paėmimo ypatumai. Beje, studentai susipažins ir su kovinės savigynos pagrindais. Baigę šias studijas gebės planuoti ir organizuoti nusikalstamų veiklų tyrimą ir pritaikyti nusikaltimų tyrimo algoritmus užtikrinant aukštą tyrėjų profesinį lygį.

Įgyta kvalifikacija absolventui suteikia teisę užsiimti privačia detektyvine veikla bei teikti konfidencialias teisines paslaugas, taip pat įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, bei dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.

Globalus verslas ir modernioji rinkodara

Norint sėkmingai vystyti verslą, svarbu suprasti konkrečios rinkos specifiką. Globaliame verslo pasaulyje daugiausia galimybių atsiveria tiems, kurie supranta, kokie yra modernios rinkodaros principai, kaip jie veikia ir pritaikyti juos praktiškai. Tad šiuolaikiniams rinkodaros specialistams svarbu suprasti konkrečios verslo aplinkos specifiką, mokėti susirinkti ir analizuoti duomenis, suprasti potencialių vartotojų elgseną ir lūkesčius tarptautinėse rinkose. Šios programos vadovas doc. Dr, Mangirdas Morkūnas sako, kad studijuojantys šioje programoje išmoks tinkamai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti veiklas, rinkodaros procesus, savarankiškai pasirinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones.