Kokios galimybės įstoti į valstybės finansuojamas vietas?

Šiemet šios galimybės kaip niekad didelės. Mykolo Romerio universitetas – didžiausias specializuotas socialinių mokslų universitetas Lietuvoje, o šiemet lyginant su 2019 metais padidėjo valstybės finansuojamų vietų skaičius socialiniams ir humanitariniams mokslams. Didėja finansavimas ir pedagoginėms studijoms – socialinės pedagogikos ir teisės pagrindų studijoms Mykolo Romerio universitete skirta 15 tikslinių valstybės finansuojamų vietų. Be to, visi 2020 įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas bus skatinami 300 eurų stipendijomis – tokios stipendijos bus skiriamos tiek įstojusiems į bakalauro, tiek ir į profesines pedagogikos studijas.

Pasak MRU Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vadovo Sauliaus Bugailiškio, pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas vietas 2018-20 metų abiturientams būtina turėti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir bet kurį kitą valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Taip pat skaičiuojamas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris turi būti ne mažesnis nei 7 iš privalomų mokytis dalykų sąrašo.

Ar MRU siūlo naujų bakalauro studijų programų?

Šiemet universitetas siūlo rinktis iš 29 bakalauro programų, tarp jų – ir 4 naujos. Tarp šių metų naujienų – „Teisė ir finansinės technologijos (Fintech)“, kurią  Mykolo Romerio universiteto (MRU) teisės mokykla sukūrė bendradarbiaudama su privataus sektoriaus partneriais. Teisininkų su finansinių technologijų specializacija parengime dalyvaus Lietuvos verslo įmonės, bankai bei Fintech srityje pirmaujančios advokatų kontoros. Tarp šios programos partnerių – „Danske Bank“, Lietuvos bankų asociacija, „GlobalNetInt“, „Paysera“, „Shiff Financial Services“, Sorainen, Šiaulių bankas „WALLESS“. 

Dar viena nauja studijų programa – ir Vilniuje vykdoma „Teisė ir kriminalistika“, kurioje bus rengiami aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų tyrimo specialistai, turintys būtiniausių žinių ir kompetencijų reikalingų tyrėjo darbe.

Šiemet pristatoma ir nauja bakalauro programa „Technologijų ir kibernetinio saugumo vadyba“. Ši programa rengs specialistus, turinčius stiprų technologinių ir kibernetinio saugumo žinių, įskaitant ir rizikų valdymą, bei praktinių įgūdžių bagažą.

Universitete ir tarp lietuvių auga studijų anglų kalba populiarumas – šiuo metu MRU jau dėstomos 8  programos anglų kalba, o šiemet prisijungs ir nauja bakalauro programa anglų kalba -  „Globalus verslas ir modernioji rinkodara“.

Ar bus tikslinis ministerijų finansavimas statutinių pareigūnų rengimui?  

Kasmet įvairios valstybinės institucijos pateikia tikslinių vietų užsakymą įvairių sričių statutinių specialistų parengimui Mykolo Romerio universitete. Šiemet Vidaus reikalų ministerija užsakė priimti 30 studentų į „Teisė ir policijos veikla“ programą, 15 studentų - į „Teisės ir valstybės sienos apsauga“ programą, 40 studentų – „Policijos veiklos“ programą. Visiems įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina kompensuojama VRM nustatyta tvarka.

Taip pat šiais metais Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos užsakė priimti 10 studentų į bakalauro studijų programą „Teisė ir penitencinė veikla“, iš jų visiems, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina bus kompensuojama Kalėjimų departamento nustatyta tvarka.

Kas gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas?

Pretenduoti į valstybės nefinansuojamas vietas gali išlaikę vieną valstybinį egzaminą, kuris nebūtinai turi būti matematikos. Taip pat stojančiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas minimalus konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

MRU siūlo naujovę - laisvojo klausytojo statusas. Kas tai?

Šiemet universitete abiturientams bus siūloma rinktis ir savarankiško neformalaus mokymosi kelią nepriklausomai nuo valstybinio egzamino rezultatų. Laisvojo klausytojo statusą turintys jaunuoliai galės savarankiškai rinktis, studijų dalykus iš MRU vykdomų programų skaičiaus ir taip susimodeliuoti individualią studijų programą, taip pat lygiagrečiai mokytis padedant ir mokytojams ekspertams. Sėkmingai išlaikius pasirinkto studijų dalyko egzaminą tokiam laisvam klausytojui bus suteikiamas išlaikyto studijų dalyko pažymėjimas, kuris vėliau gali būti užskaitytas apsisprendus studijuoti ir tapus norimos programos studentu.

Kaip galima daugiau sužinoti apie MRU bakalauro programas ir priėmimo tvarką galima čia.

Visais rūpimais klausimais dėl priėmimo galima kreiptis į MRU priėmimo konsultavimo komandos narius kiekvienam priimtinu būdu - paskambinti tel. 8686 17431, parašyti el. laišką, rezervuoti laiką individualiai konsultacijai arba susisiekti per universiteto Facebook Messenger" programėlę.