Lietuvos studentų sąjunga (LSS) siūlo tobulinti studentų socialinių garantijų sistemą ir ragina internatūros, rezidentūros, meno aspirantūros bei doktorantūros studentus įtraukti į draudžiamųjų socialiniu draudimu sąrašą. Pagal LSS siūlomą modelį, valstybė galėtų užtikrinti šių studentų socialinį draudimą su nulinėmis įmokomis.

Tokį siūlymą Studentų sąjunga parengė atsižvelgdama į menkai socialiai apsaugotų trečiosios studijų pakopos studentų nepasitenkinimą esama situacija bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizacijai pateiktas išvadas.

„Šiuo metu populiaru skųstis, kad mūsų valstybėje maža norinčių tapti gerais medikais, profesionaliais menininkais, mokslininkais. Tiesa ta, kad norinčiųjų yra pakankamai, tačiau sąlygų – ypač socialinį stabilumą užtikrinančių - tokiems norams realizuotis iš tiesų trūksta. Valstybė, investuojanti į žmones, šį faktą turėtų pripažinti. Kitaip rizikuojame netekti tų pačių altruistų, kurie daugeliui įprastų dalykų pasirengę atsisakyti tiesiog dėl idėjos, pašaukimo“, - susiklosčiusią padėtį komentuoja Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Jonas Okunis.

Šią savaitę pritarimo dėl galimybių suteikti papildomas garantijas studentams LSS kreipėsi į Lietuvos universitetų rektorių konferenciją bei Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastaroji kviečiama kuo greičiau inicijuoti susijusių teisės aktų pakeitimus.

Šiuo metu teisę į socialines garantijas (ligos socialinio draudimo, motinystės socialinio draudimo, motinystės (tėvystės), socialinio draudimo ir kt. pašalpas) įgyja tik asmenys, gaunantys darbo užmokestį ir mokantys socialinio draudimo įmokas. Nuo internatūros, rezidentūros, meno aspirantūros bei doktorantūros studentams mokamų stipendijų socialinio draudimo įmokos nemokamos ir dėl to neįgyjama teisė į socialines garantijas. 

Primename, kad vasaros pabaigoje pristatytoje LSS pozicijoje dėl aukštojo mokslo reformos valdžios institucijoms išsakytas studentų lūkestis, kad valstybė suteiktų visas socialines garantijas internatūros, rezidentūros, meno aspirantūros bei doktorantūros studentams. Priemonių šiems klausimams spręsti Švietimo ir mokslo ministerijos viešai pristatytame naujajame Mokslo ir studijų įstatyme LSS atstovai pasigedo.

info: lss