2021 metų priėmimui bus siūloma programa nauju ir stojantiesiems aiškesniu pavadinimu Gamybos inžinerija, kuris susietas su numatomais studijų rezultatais, atitinka studijų programos tikslą ir atnaujintą programos turinį.

Studijų krypties komitetas įvertino išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijas, studentų priėmimo į Mechatronikos studijų programą tendencijas, socialinių partnerių nuomonę ir VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ atliktą Mechatronikos studijų programos atvejo analizę, išanalizavo Lietuvoje ir užsienyje vykdomas gamybos inžinerijos krypties studijų programas. Siekiant tenkinti darbo rinkos poreikius rengiant gamybos inžinerijos specialistus, pritraukti stojančiuosius į studijų programą, užtikrinti studijų programos vykdymo kokybę buvo nutarta atnaujinti Mechatronikos studijų programos aprašą.

Programa atnaujinta keliais aspektais. Pirmiausia patikslinti numatomi programos studijų rezultatai, o dalykų studijų rezultatai suderinti su programos studijų rezultatais. Be to, atnaujintas dalykų turinys, informacijos šaltiniai, studijų ir pasiekimų vertinimo metodai. Studijuojamų dalykų aprašai pagrįsti atnaujintais materialiaisiais ištekliais.

Prieš keletą metų, pasinaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, Kolegijoje buvo įkurta Technologinių procesų automatizavimo laboratorija. Joje sumontuota šiuolaikinė technologinė gamybos linija, imituojanti sandėliavimo, gaminių padavimo, paskirstymo, rūšiavimo ir apdirbimo procesus, kuriuos galima modeliuoti ir simuliuoti kompiuteriu. Studijoms taip pat skirta robotizuota gaminių surinkimo stotis, 12 darbo vietų Gamybos procesų laboratorija; įsigytos programuojamos (CNC) frezavimo staklės su papildoma programavimo ir simuliavimo įranga. Studentai gali naudotis 3D modeliavimo programa SolidWorks (60 darbo vietų). Kiekvienais metais laboratorijos atnaujinamos pagal finansines kolegijos galimybes.

Studijų programoje Gamybos inžinerija ir toliau bus rengiami specialistai, kurie mokės naudotis šiuolaikiniais programiniais projektavimo paketais CAD / CAM / CAE, gebės diegti ir prižiūrėti CNC stakles, mechatronines sistemas, lazerinius įrenginius, atlikti skaitmeninės gamybos priežiūros inžinerinį ir konsultacinį darbą naujai kuriamose ir modernizuojamose gamybinėse įmonėse, kuriose reikia integruotų žinių.

Paskaitų, praktinių užsiėmimų ir praktikų metu Šiaulių valstybinės kolegijos studentai įgis integruotų ir darbo rinkoje  perspektyvių mechanikos, elektronikos, informatikos žinių, todėl pasižymės inžineriniu universalumu, suteikiančiu konkurencinio pranašumo darbo rinkoje.

Primename, kad tiesioginis priėmimas (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) prasidės balandžio mėnesį, bendrasis priėmimas startuos birželio 1-ąją. Stojantieji konsultuotis gali jau dabar: el. p. priemimas@svako.lt, tel. 8 615 97 114.