Šiaulių valstybinė kolegija savo misiją regione vykdo įvairiomis veiklomis skatindama pokyčius ir pažangą. Produktyvaus aukštosios mokyklos ir  įvairių sričių atstovų bendradarbiavimo pavyzdžių pateikiama tik ką pasirodžiusiame žurnalo „REITINGAI“ numeryje.

Šiaulių valstybinės kolegijos vizijoje pabrėžiamas siekis plėtoti socialinės partnerystės ryšius nėra tik skambi dokumentų frazė – galimybė bendradarbiauti įgyvendinama įvairiomis formomis ir būdais.  

Šiauliuose veikianti aukštoji mokykla jau daug metų rengia transporto inžinerijos specialistus ir stengiasi, kad studijoms skirti stendai, mokomosios priemonės atitiktų naujausias tendencijas. Glaudus ryšys su socialiniais partneriais leidžia šias pastangas įgyvendinti dar kokybiškiau. 

Su kolegija bendradarbiaujanti „Jupojos technika“ priklauso didžiausioms Lietuvos įmonėms, užsiimančioms krovininių automobilių, autobusų, priekabų ir puspriekabių atsarginių detalių prekyba. Ši įmonė, atstovaujanti grupei „NexusTruck Lietuva“, padeda ne vienai aukštajai mokyklai, rengiančiai transporto inžinerijos specialistus. Naujausias Šiaulių valstybinės kolegijos ir įmonės bendradarbiavimo rezultatas – įrengtas komercinio transporto sričiai skirtas kabinetas. Naujajame kabinete gausu informacinių plakatų, krovininių automobilių detalių, mazgų, automobilių žibintų demonstracinių stendų. Be to, čia galima pamatyti, kaip atrodo kai kurių automobilių mazgų pjūviai, demonstruojami studentų baigiamieji projektai. 

Komercinio transporto kabinetas bus naudingas ne tik Automobilių techninio eksploatavimoAutotransporto elektronikosTransporto logistikos technologijų studijų programų studentams ir su jais dirbantiems dėstytojams, kurių užsiėmimams tai suteiks papildomos kokybės. Naudos turės ir pati „Jupojos technika“. Juk būtent Šiaulių valstybinėje kolegijoje parengti specialistai nuolat papildo Šiaulių miesto, regiono ir visos šalies įmones.

Komentuodama aukštosios mokyklos ir didelės įmonės bendradarbiavimo specifiką Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. Ingrida Vaičiulytė atkreipia dėmesį, kad socialinė partnerystė skatina mokymo metodų naujoves ir naujų technologijų naudojimą, studentams užtikrinama galimybė mokytis ir žinias įtvirtinti pasitelkiant naujausią įrangą. 

Sėkmingais bendradarbiavimo rezultatais gali pasidžiaugti ir Sveikatos priežiūros fakultetas. Reabilitacijos katedros lektoriai Justinas Bubelis, Vytautas Padgureckas ir dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė 2020 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais įgyvendino projektą „Šiaulių miesto aukšto meistriškumo atletų funkcinio ištyrimo sistema“.  Tyrime dalyvavo 20 atletų – bėgikų, imtynininkų, krepšininkų, plaukikų ir regbininkų. Projekto tikslas – įvertinti aukšto meistriškumo atletų fizinį pasirengimą varžyboms ir pateikti rekomendacijų individualioms kineziterapijos procedūroms, sukurti atletų tyrimų duomenų bazę taikomiesiems moksliniams tyrimams. Sportininkų fizinė ir funkcinė būklė buvo tiriama panaudojant Sveikatos priežiūros fakultete esančią ir Kineziterapijos programos studijoms pasitelkiamą modernią kineziterapinę įrangą. Tyrimo rezultatai pateikti aukšto meistriškumo atletams, jų treneriams ir kineziterapeutams, tikimasi, kad tai prisidės prie sportininkų pasiekimų. 

Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė tokį bendradarbiavimą vadina akivaizdžiu pavyzdžiu, kai, vykdant kolegines studijas, kompetentingi dėstytojai, dirbdami su modernia ir specializuota įranga, ne tik perteikia žinias studentams, bet ir vykdo miestui ir regionui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus. Neabejotina projekto nauda jame dalyvavusiems dėstytojams. Atliekant tyrimą aktualizuotos galimybės siekti daugiau žinių, įgyti patirties, keistis informacija ir plėtoti bendradarbiavimo tinklą, numatyta idėjų naujiems projektams. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybė pagal Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programą.

Efektyviai realizuota socialinė partnerystė didina bendradarbiaujančių šalių galimybes, o tai yra ypač svarbu aukštajai mokyklai, kuri siekia ne tik rengti kvalifikuotus specialistus, bet ir orientuotis į nuolatinę darbo rinkos kaitą ir regiono progresą.

Šiaulių valstybinė kolegija 2021 m. bendrajam priėmimui stojantiesiems siūlo 20 studijų programų, priklausančių informatikosinžinerijossocialiniųsveikatos bei verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupėms. Išsami informacija skelbiama aukštosios mokyklos svetainėje www.svako.lt, stojantieji konsultuojami el. p. priemimas@svako.lt, tel. 8 615 97 114.