Kolegiją pasiekė džiugi žinia – teigiamai įvertinta projekto „SVAKO verslumo laboratorija“ idėja.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomų projektų įvairovę papildys Verslo ir apskaitos katedros parengtos paraiškos įgyvendinimas.

Kaip papasakojo katedros vedėja Erika Jonuškienė, Verslo ir apskaitos katedros kuruojamas projektas bus įgyvendinamas laimėjus Valstybinio studijų fondo konkursą, kuris organizuojamas vadovaujantis Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašu.

Idėja, kurios autorė yra Verslo ir apskaitos katedros docentė dr. Daiva Labanauskaitė, buvo subrandinta atsižvelgiant į darbo rinkos situaciją ir jos sąlygotą kompetencijų poreikį, įvairių apklausų metu išsakytą studentų lūkestį studijų metu aktyviau įsitraukti į veiklas, orientuotas į probleminį mokymą(si) ir kūrybinį mąstymą.

„SVAKO verslumo laboratorija“ – Šiaulių valstybinės kolegijos studentų ir dėstytojų verslumo iniciatyvų raiškos erdvė, įvairių studijų krypčių studentams siūlanti galimybių sėkmingiau integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslas – sustiprinti studentų verslumo įgūdžius ir socialines kompetencijas per patirtinį mokymąsi sprendžiant probleminio turinio užduotis. Siekiant įgyvendinti tikslą buvo numatyti keli uždaviniai: ugdyti studentų gebėjimą formuluoti originalias ir aktualias idėjas, stiprinti empatiją, komunikacinius ir komandinio darbo gebėjimus; įtraukti įvairių studijų programų studentus į verslumo raiškos suvokimą šiuolaikiniame verslo pasaulyje gilinančias veiklas; bendradarbiauti su verslo atstovais kūrybiškai sprendžiant aktualios idėjos įgyvendinimą.

Projektą numatoma vykdyti tris mėnesius – nuo šių metų rugsėjo 1 iki lapkričio 30 dienos. Visoms veikloms įgyvendinti Valstybinis studijų fondas skyrė daugiau nei 12 tūkst. eurų finansavimą.

Tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, padidės Šiaulių valstybinės kolegijos studentų susidomėjimas antrepreneryste, t. y. verslo idėjų kūrimu, naujų įmonių steigimu, studentai įgis naujo turinio žinių apie verslumo raišką šiuolaikiniame gyvenime.

Be to, įgyvendinant projektą turėtų stiprėti studentų komunikaciniai ir komandinio darbo įgūdžiai, pasitikėjimas savo jėgomis sprendžiant problemines situacijas, suvokiant ir prisiimant atsakomybę už savo indėlį į galutinį veiklos rezultatą.

Pabaigus įgyvendinti projektą bus suformuluotos rekomendacijos, padėsiančios projekto metu įgytą patirtį integruoti į studijų procesą.

Domina studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje? Susisiekime! Stojančiuosius konsultuojame telefonu 8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt.