Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą galima tik per LAMA BPO informacinę sistemą: www.lamabpo.lt. Prašymus dalyvauti pagrindiniame bendrojo priėmimo etape šiemet galima teikti iki rugpjūčio 5 d. 12 val. Studijų sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU) pasirašomos nuotoliniu būdu, adresu: https://priemimas.lsmuni.lt/.

Penki žingsniai renkantis LSMU

Pirmasis žingsnis – penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis brandos atestate stojant į LSMU turi siekti ne mažiau kaip 7.

Antrasis žingsnis: išlaikyti (surinkti bent 16 balų) tris privalomus valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirinkto dalyko.

Trečiasis žingsnis: minimalus konkursinis balas stojant į LSMU turi būti ne mažesnis kaip 5,4. Tiek galima surinkti iš keturių valstybinių brandos egzaminų gavus bent po 36 balus.

Svarbu: stojant į Medicinos ir Odontologijos studijų programas konkurse gali dalyvauti tik surinkusieji ne mažesnį nei 6,50 konkursinį balą (be Universiteto skiriamo papildomo balo), į Veterinarinės medicinos studijų programą – ne mažiau kaip 5,80.

LSMU taiko vienodus reikalavimus stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir į nefinansuojamas studijų vietas.

Ketvirtasis žingsnis: užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje galima nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d. Į stojamąjį prašymą galima įtraukti iki 9 pageidavimų. Svarbu: kai sistema nagrinės prašymą iš viršaus į apačią ir atras programą, kurioje konkursinis balas pakankamas gauti valstybės finansuojamai vietai, prašymas toliau nebebus nagrinėjamas, todėl pageidavimus reikia išdėstyti prioriteto tvarka.

Siekiant patekti tik į valstybės finansuojamą studijų vietą, į pirmąsias vietas reikėtų rašyti labiausiai norimas studijų programas. Sutinkant už savo svajonių studijas mokėti – tą pačią programą galima įrašyti du kartus: pirmiau valstybės finansuojamą vietą, po to – nefinansuojamą.

Penktasis žingsnis: rugpjūčio 9 d. gavus kvietimą į studijas LSMU, studijų sutartį bus galima pasirašyti iki rugpjūčio 12 d. Negavus kvietimo būtinai dalyvaukite papildomame etape!

Susitiksime LSMU!

Daugiau apie studijas LSMU: https://www.lsmu.lt/studijuoklsmu.

Priėmimo taisyklės: https://link.lsmu.lt/9n0o42n3bi.

Daugiau informacijos apie priėmimą: tel. (8–37) 36 19 02, mob. tel. 8686 10217, el. paštas komisija@lsmuni.lt.