Jau šiandien pastebima, kokį neigiamą poveikį karantinas, socialinių ryšių apribojimas turėjo visuomenės sveikatai. Jau šiandien įvairių specializacijų psichologai dirba dideliais krūviais, jų reikia visur – nuo mokyklų iki ligoninių, ir jų reikia daug. 

Su medicina susijusioms specialybėms visame pasaulyje įgavus pirmaeilę svarbą, vertę ir pagarbą, sveikatos sritiesstudijos tampa ne tik labai perspektyvios, bet ir itin įdomios. 

Suteikia platų akiratį

LSMU Sveikatos psichologijos bakalauro studijų programa ypač tinkama žmonėms, besidomintiems psichologinių ir biologinių procesų sąveika ir svajojantiems dirbti sveikatos priežiūros sistemoje, vienoje komandoje su gydytojais, slaugytojais  ir kitais medicinos darbuotojais. 

Sveikatos psichologijos studijos vyksta moderniai įrengtoje, aprūpintoje naujausiomis informacinėmis technologijomis, draugiškoje studijų aplinkoje, programos dėstytojai taiko pažangius ir interaktyvius mokymo metodus.

Studijų programa sudaryta pagal reikalavimus psichologų rengimui, joje yra ir bendrojo universitetinio ugdymo disciplinų. Juk koks psichologas be filosofijos, logikos, antropologijos, sociologijos ir kitų gretimų socialinių bei humanitarinių mokslų žinių?

Daug dėmesio skiriama biologiniams psichologijos pagrindams, elgesio ir asmens savybių įtakai sveikatai ir ligai, sveikatos būklės sąsajoms su psichologine asmens gerove. Ypatingas dėmesys skiriamas neurofiziologijos, anatomijos pagrindams įsisąmoninti.

Numatytas ir Elgesio medicinos kursas Palangoje, LSMU Psichofiziologijos institute. Per ketverius metus susipažįstama su visomis psichologijos disciplinomis: sveikatos, kognityviąja, klinikine, organizacine, raidos, šeimos psichologija, pozityviąja psichologija ir daugeliu kitų. 

Programoje dirba psichologijos profesionalai, kitų socialinių mokslų atstovai, o medicinos srities dalykus dėsto gydytojai. Studentai įvairias praktikas gali atlikti didžiausioje klinikinėje bazėje Lietuvoje.

Galima rinktis tolesnes studijas ir karjerą

Specializuota studijų programa padės tapti moksliniu įžvalgumu pasižyminčiais specialistais, kurie turės tvirtus mokslinių psichologijos žinių pagrindus ir gebės juos profesionaliai taikyti asmens ir visuomenės sveikatos bei gerovės srityje, parengs tolesnėms magistrantūros studijoms.

Be puikaus profesinio parengimo, studentai išmoksta kritiškai mąstyti, analizuoti ir spręsti problemas, įgyja komandinio darbo su įvairių sričių specialistais įgūdžių ir tarptautinių studijų patirties. 

Tokių gebėjimų artimiausiu metu neabejotinai prireiks – koronaviruso pandemija egzaminuoja ištisų šalių sveikatos apsaugos sistemų ir visuomenių atsparumą. 

Baigus sveikatos psichologo bakalauro programą,  galima dirbti profesionalių psichologų asistentais, galima  tęsti studijas įvairiose psichologijos ir kitų socialinių mokslų magistrantūros studijų programose. Norintys savo veiklą ir karjerą sieti su sveikatos priežiūros sistema, tęsia studijas klinikinės arba sveikatos psichologijos srityje. 

LSMU vykdo Klinikinės sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programą, suteikiančią medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją, tad įgijus bakalauro laipsnį, norint galima tęsti studijas šioje programoje. 

Medicinos psichologų poreikis pastaruoju metu šalyje auga, jų darbo vietų skaičius yra didinamas, todėl galima prognozuoti, kad šios profesijos specialistų įsidarbinimo galimybės ateityje gerės.

Daugiau apie studijų programą – čia: 

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/sveikatos-psichologija/

Daugiau apie priėmimo į LSMU tvarką šiemet – čia: 

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/priemimo-taisykles/