Savaime suprantamas yra faktas, kad aukštosios mokyklos privalo reaguoti į darbo rinkos pokyčius, lanksčiai ir operatyviai prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos tendencijų.

Jau daugiau nei dešimtmetį visame pasaulyje nuolat akcentuojamas itin didelis informacinių technologijų (IT) specialistų poreikis – skaičiuojama, kad iki 2030 m. IT specialistų trūkumas pasieks 4,3 mln. darbuotojų. Mūsų šalyje per paskutinius kelerius metus šios srities profesionalų poreikis taip pat itin išaugo  –  remiantis oficialia statistika, kiekvieną mėnesį portale „cvonline.lt“ įmonės paskelbia apie 1000 darbo pasiūlymų, skirtų IT specialistams. Atsižvelgiant į dabartines tendencijas ir ekonomistų prognozes, IT darbo vietų augimas Lietuvoje prognozuojamas net iki 15 procentų kiekvienais ateinančiais metais.

Šiais metais Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atliktos apklausos rezultatai tik patvirtina minėtus faktus – pirmame dešimtuke tarp labiausiai Šiaulių apskrityje pageidaujamų specialistų rikiuojasi programuotojai, kompiuterinių sistemų ir tinklų inžinieriai. Akcentuotina ir tai, kad pandemijos situacija rinkoje sukūrė dar didesnį nei prognozuota IT specialistų poreikį – perėjus į internetinę rinką, vis daugiau reikia specialistų, gebančių užtikrinti sklandų ir nuolatinį efektyvų veikimą, gebančių palaikyti ir atnaujinti įvairias sistemas, prižiūrėti techninę įrangą.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos studijų programos Informacinių sistemų technologija tikslas – rengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti ir valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją. Ši studijų programa labiausiai tinka kūrybiškiems informacinių technologijų mėgėjams, siejantiems savo ateitį su informatikos inžinerija.

Šiemet atnaujinus studijų programos turinį studentai gali rinktis vieną iš 2 specializacijų: Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra arba Verslo sistemų technologija.

Naujos specializacijos Verslo sistemų technologija poreikis grindžiamas Europos ir Lietuvos strateginių dokumentų, atliktų tyrimų analize, taip pat socialinių partnerių išsakytu specialistų kompetencijų poreikiu.  

Skaitmeninės Europos 2021–2027 m. programoje pabrėžiamos penkios itin svarbios sritys – superkompiuteriai, dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai ir platus skaitmeninių technologijų naudojimas visose ekonomikos srityse ir visuomeniniame gyvenime. Įgyvendinant šią programą didelis dėmesys skiriamas mažoms ir vidutinėms įmonėms, viešojo administravimo institucijoms, kurioms reikalingi nauji technologiniai sprendimai. Tačiau bene svarbiausią vaidmenį vaidina Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“  išskiriamų esminių pažangos sričių – sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir sumanaus valdymo – realizavimo būtinybė, poreikis orientuotis į žinių ir inovacijų dermę, modernių informacinių technologijų ir skaitmeninės infrastruktūros svarbą.

Dar daugiau, verslo informacinių sistemų valdymo poreikį, būtinumą juos perorientuoti į procesų visumą, lygiagrečiai užtikrinant individualų įmonių poreikį, patvirtina šalyje vykdomų tyrimų rezultatai ir ekspertų  nuomonės. Be to, verslo valdymo sistemų diegimo praktika įrodo, kad pakeisti procesą iš tikrųjų yra brangiau ir užtrunka ilgiau, nes reikia skirti laiko sprendimo paieškai, derinimui organizacijos viduje ir su klientais, tiekėjais, partneriais. Todėl svarbiausias naujų verslo valdymo sistemų skiriamasis bruožas yra tai, kad jos orientuotos ne į pavienius procesus, bet į procesų visumą.

Dabartinės kartos verslo informacinės sistemos turi būti orientuotos į kelias procesų grupes: procesus, kuriančius vertės grandinę, procesus, užtikrinančius pagrindinę įmonės veiklą, ir apskaitos procesus. Visų arba didžiosios dalies šių procesų integracija vienoje sistemoje ne tik sumažina tokių sprendimų aptarnavimo kaštus, bet ir sutrumpina jų diegimo procesą. Todėl svarbiausia kelerių paskutinių  metų tendencija – standartinių sprendimų adaptacija atsižvelgiant į individualius įmonės poreikius.

 

Naujos specializacijos poreikis aptartas ir su Šiaulių valstybinės kolegijos socialiniais partneriais, kurie akcentavo egzistuojančių sistemų tarpusavio komunikaciją, o ne naujų sistemų kūrimą.

Atsižvelgiant į išvardintus faktorius, IT specialistų, gebančių kurti, valdyti ir adaptuoti verslo informacines sistemas, atsižvelgiant į individualius įmonės poreikius, rengimas yra viena iš būtinybių šiandieninėje darbo rinkoje.

Studentai, pasirinkę Verslo sistemų technologijų specializaciją, bus pasirengę atliepti šį poreikį – jie gebės analizuoti organizacijos vidinius srautus, esamas kompiuterines sistemas, taikomas technologijas ir rengti sprendimus vidinių bei išorinių sistemų tarpusavio integracijai.  

Pasirinkę Kompiuterių tinklų projektavimo specializaciją studentai mokomi projektuoti kompiuterių tinklus, konfigūruoti ir administruoti tinklo techninę įrangą, diegti ir valdyti kompiuterių tinklo operacines sistemas, programiškai valdyti serverius ir jų paslaugas, užtikrinti tinklų saugumą

Daugiau apie informatikos mokslų studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti ČIA.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

Stojančiuosius konsultuojame telefonu 8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt. Susisiekime!