Prašymų dalyvauti bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas teikimo metas artėja finišo tiesiosios link, jau žinomi brandos egzaminų rezultatai. Kokius žingsnius svarbu atlikti, kad nuo rugsėjo galėtum džiaugtis studento statusu?

Abiturientams, ketinantiems stoti į aukštąsias mokyklas per bendrąjį priėmimą, rekomenduojame stojimo prašymus per svetainę https://bakalauras.lamabpo.lt/ pateikti jau dabar, nelaukiant brandos atestatų įteikimo šventės.

Pakanka, kad mokykla brandos atestatą išspausdintų, tuomet jam bus suteiktas numeris, o atestato duomenys automatiškai pateks į stojančiojo bendrojo priėmimo paskyrą. Iš karto bus suskaičiuotas konkursinis balas į kiekvieną prašyme nurodytą studijų programą ir stojantysis savo bendrojo priėmimo paskyros skiltyje „Užpildytas prašymas“ pamatys galimą įstojimo perspektyvą.

Jei matote, kad pageidavimas dalyvauja konkurse – puiku, galite tikėtis gauti kvietimą studijuoti! Jei pageidavimas konkurse nedalyvauja – skubėkite susisiekti su Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnyba pasikonsultuoti tel. 8 615 97 114, (8 41) 52 50 51, el. paštu priemimas@svako.lt. Drąsiai mums skambinkite ar rašykite!

Taigi, verta prašymo priimti į aukštąją mokyklą pildymo neatidėti paskutinei dienai, turėti laiko rezervą pasikonsultuoti. Jei dar nesate tikri dėl studijų programos – prašyme įrašykite jų keletą, leidžiama rinktis net 9!

Svarbu pageidavimus išdėstyti prioritetų eilės tvarka, t. y. kad pirmojoje eilutėje būtų įrašyta labiausiai norima studijų programa ir finansavimo pobūdis (valstybės finansuojamos (vf) arba nefinansuojamos (vnf).

Bendrojo priėmimo pagrindinio etapo prašymų teikimas baigiasi rugpjūčio 5 d. 12 val. Iki tol prašymą galima koreguoti tiek kartų, kiek tik atrodo reikalinga. Galios naujausias išsaugotas variantas.

Svarbu bendrojo priėmimo paskyroje atidžiai ir teisingai pažymėti kriterijų, už kuriuos skiriama papildomų balų, informaciją. Į Šiaulių valstybinę kolegiją kasmet įstoja daug profesinių mokyklų absolventų. Stojantiesiems, įgijusiems profesinį išsilavinimą ir gavusiems diplomą su pagyrimu, arba turintiems ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją patirtį, papildomas 1 balas suteikiamas stojant į tos pačios švietimo srities studijų programas. Švietimo sričių atitikimą galima pasitikrinti www.svako.lt.

Tam, kad papildomas balas tokiam stojančiajam būtų skirtas, jis savo bendrojo priėmimo paskyroje turi atlikti šiuos veiksmus:

1. Skiltyje „Išsilavinimas“ pažymėti įgytą profesinę kvalifikaciją, po to skiltyje „Kiti pasiekimai“ pasirinkti kriterijų „Turiu ne mažesnę nei vieneri metai profesinę darbo ar savanoriškos veiklos patirtį“ ir ten pridėti darbo patirties pažymos kopiją (idealu – darbovietės išduota pažyma, kurioje būtų nurodytos pareigos / atsakomybės, darbo trukmė. Darbo sutartis netinka).

2. Po to bendrojo priėmimo paskyros skiltyje „Pageidavimai“ pasirinkus tos pačios švietimo srities studijų programą ir ties ja spustelėjus žodį „Plačiau“, išsiskleis detalesnė informacija apie studijų programą. Ten reikia pažymėti kriterijų „Baigiau tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą ir turiu ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją“. Kol nėra atliktas 1 žingsnis, atidarius „Plačiau“ minėtas kriterijus nebus rodomas.

Primename, kad šiemet Ekonomikos ir inovacijų ministerija tęsia finansinį skatinimą informatikos ir inžinerijos mokslų studijų programų pirmakursiams, įstosiantiems į valstybės finansuojamas vietas regionų aukštosiose mokyklose. Visą studijų laiką jie gaus 200 eurų dydžio kasmėnesines nevardines stipendijas. Tokios stipendijos bus skiriamos šių Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomų studijų programų pirmakursiams:

Automatikos ir elektros inžinerija
Automobilių techninis eksploatavimas
Autotransporto elektronika
Gamybos inžinerija
Informacinių sistemų technologija
Multimedijos technologijos
Programų sistemos

Stojantieji kviečiami konsultuotis ŠVK priėmimo tarnyboje telefonais 8 615 97 114, (8 41) 52 50 51, el. paštu priemimas@svako.lt, darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.30 val. (be pietų pertraukos).

ŠVK – daugiau nei studijos! Išsirink, kas tau patinka ir tinka!