Susipažinę su aukštajai mokyklai skirtomis autoritetingų Lietuvos ir užsienio ekspertų įžvalgomis, Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai gali pasidžiaugti kartu nuveikę didelį ir prasmingą darbą.

Ekspertai bendravo su Šiaulių valstybinės kolegijos vadovais, savianalizės rengimo grupe, ŠVK Tarybos, Akademinės tarybos nariais, padalinių vadovais, studentais, dėstytojais, tyrėjais, administracinių padalinių ir skyrių atstovais.

Ekspertų grupė apžiūrėjo aukštosios mokyklos materialinę bazę, taip pat kalbėjosi su absolventais, socialiniais partneriais.

Prieš išvykdami ekspertai su aukštosios mokyklos bendruomene pasidalijo grįžtamuoju ryšiu, bendraisiais pastebėjimais, apibendrino 3 dienų darbą.

Šiaulių valstybinės kolegijos vadovai nuoširdžiai dėkoja visiems, įsitraukusiems į pasirengimą vertinimui, dalyvavusiems susitikimuose su ekspertais ir kitaip prisidėjusiems prie proceso, kuris yra reikšmingas Šiaulių valstybinės kolegijos ateičiai.

„Tikime, kad, veikdami kartu ir būdami atviri galimybėms, sėkmingai kursime savo aukštosios mokyklos perspektyvas ir naujas patirtis. Kartu siekdami vieno tikslo, mes ne tik vykdome konkrečius uždavinius, bet ir nuolat stipriname bendrystę, kuri yra pačių ambicingiausių sumanymų įgyvendinimo pagrindas, todėl, dėkodami už skirtą laiką, energiją ir pastangas, linkime mums visiems ir toliau išlaikyti glaudžius tarpusavio ryšius, leidžiančius bet kurį iššūkį paversti dar viena galimybe tobulėti“, – sako Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė.
 

ŠVK – asmenybę auginančios patirtys!