Norintys jame dalyvauti asmenys kviečiami iki liepos 25 dienos vidurdienio teikti prašymus bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt.

Bendrajame priėmime galima pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Prašymus galima teikti nelaukiant brandos atestato įteikimo, nes duomenys automatiškai pasieks stojančiojo paskyrą, kai mokykla bus išspausdinusi brandos atestatą.

Prašymus iki liepos 25 d. 12 val. galima koreguoti neribotą skaičių kartų, visuomet galios naujausias stojančiojo išsaugotas variantas. Prašymo nereikia niekur siųsti, jis saugomas stojančiojo paskyroje.

Pagrindinio priėmimo metu mažiausias galimas pageidavimų skaičius – vienas, didžiausias – devyni. Tai reiškia, kad vienu kartu galima pretenduoti daugiausiai į devynias skirtingas studijų programas. Jas reikia išdėstyti prioritetų mažėjimo tvarka pradedant nuo labiausiai pageidaujamos.    

2019–2022 metų abiturientai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Taip pat ne mažiau svarbus yra ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris turi siekti 6, jeigu norima studijuoti kolegijoje. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau reikalavimų mažiau: konkursinio balo sandara.

Visiems 2022 metais stojantiems į valstybės finansuojamas vietas kolegijose minimalus stojamasis konkursinis balas – 4,3.

2018–2022 metų abiturientams, pageidaujantiems studijuoti mokamoje vietoje, reikia išlaikyti bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą reikalavimas netaikomas. Visiems 2022 metais stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas ŠVK minimalus stojamasis konkursinis balas – 2,0.

Stojantiesiems, atleistiems nuo visų brandos egzaminų dėl ligos, minimalaus konkursinio balo kartelė netaikoma, galima stoti į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.

Preliminariam balo skaičiavimui kviečiame naudotis konkursinio balo skaičiuokle – https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/.

Stojamųjų egzaminų į Šiaulių valstybinės kolegijos siūlomas studijų programas nėra.

Šiaulių valstybinės kolegijos bendrajam priėmimui siūlomų programų sąrašą galima rasti ČIA.

Svarbiausia stojantiesiems informacija skelbiama čia: https://svako.lt/lt/stojantiesiems/priemimas-i-svk.

Kviečiame stojančiuosius peržiūrėti ŠVK priėmimo taisyklių 3.3.1 ir 3.3.3 punktuose išvardintus papildomų balų skyrimo kriterijus. Papildomi balai gali gerokai padidinti įstojimo tikimybę!

Šiaulių valstybinė kolegija – valstybinė aukštoji mokykla, vykdanti daugiau nei 20 studijų programų, rengianti informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos bei verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupių specialistus ir teikianti profesinio bakalauro laipsnį.

Klauskite, domėkitės, konsultuokitės!

Susisiekime telefonu 8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba susitikime aptarti stojimo į mūsų aukštąją mokyklą galimybių Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, Šiauliai).

ŠVK – asmenybę auginančios patirtys!