Studijų programa skirta rengti kultūrinę veiklą organizuojančius specialistus, gebančius numatyti šios plačios erdvės raidos perspektyvas bei inovacijas. Studentai mokysis vykdyti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti institucijos vidinę ir išorinę kultūrinę veiklą. Baigusieji studijas gebės reklamuoti ir platinti kultūros produktus, valdyti ir kontroliuoti turimus finansinius išteklius. Žinos šalies kultūros politiką ir teisinius aspektus, pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.

 Į pirmaisiais metais renkamą kursą planuojama priimti 55 stojančiuosius, įveikusius bendrojo priėmimo konkursą. Nuolatinės studijos truks 3 metus, o ištęstinės – 4,5 metų. Baigusiems studijas suteikiamas kultūros vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

 

Išsamesnė informacija apie studijų programą:

http://www.kaunokolegija.lt/stojantiesiems/studiju-programos/socialiniu-mokslu-studiju-sritis/kulturines-veiklos-organizavimas-nauja/