Šiuo metu Vilniaus kolegijos Kraštotvarkos katedros bendruomenei kuruoti kolekciją padeda Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė doc. dr. Ona Motiejūnaitė, kuri prisidėjo prie kolekcijos kūrimo jau studijų metais ir parengė bei apgynė šia tema diplominį darbą.

Atvirų durų dieną su kolekcija vilniečius supažindino Kraštotvarkos katedros vedėja doc. dr. Gražina Palaitytė, ekskursiją ir viktoriną kolekcijoje vedė dr. Ona Motiejūnaitė. Renginio metu buvo galima detaliau susipažinti su saugomais augalais ir jų ekonomine reikšme. 

Lietuvoje yra sukauptos turtingos augalų rūšimis augalų kolekcijos. Vienos jų priklauso mokslo ir mokymo įstaigoms, kitos yra privačios. Mokslo ir mokymo įstaigose auginamų augalų kolekcijų pagrindiniai uždaviniai: moksliniai augalų tyrimai, selekcinis darbas; pažintiniai, mokomieji; švietėjiška veikla; retų, nykstančių augalų išsaugojimas, genetinių išteklių saugojimas.

Retų augalų kolekcija Vilniaus kolegijos erdvėse,  neskaitant botanikos sodo, viena pirmųjų edukacinių erdvių Vilniuje, pritaikyta visuomenės aplinkosauginiam švietimui. Švietimo įstaigos, norinčios kolekcijoje organizuoti edukacinius renginius, gali kreiptis į Kraštotvarkos katedrą.