Aukštosios mokyklos, įvertinusios visas būtinąsias išlaidas, susijusias su studijų proceso organizavimu, nustato tikslias kainas. Primename, kad įstojus į valstybės finansuojamą vietą, visą studijų kainą padengia valstybė. 
 
Visų pirmakursių studijoms valstybė šiemet skirs 14,1 mln. Palyginimui, pernykštis biudžetas siekė 13,4 mln. Eur. 
 
Šiemet, palyginti su 2022 metais, norminė studijų kaina kilo apie 10 proc. Nuo norminės studijų kainos priklauso ir vadinamoji komercinė (kai už mokslą turi mokėti pats studentas) studijų kaina, kurią nustato pačios aukštosios mokyklos. 
Primename, kad 2022 metais matematikos VBE neišlaikė 35 proc. abiturientų. Tad daugelyje studijų programų, kuriose matematikos egzamino įvertis sudarė didžiąją dalį konkursinio balo koeficiento, nepavyko įstoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, tad daugeliui už studijas teko mokėti. 
 
Šia tema buvo diskutuojama LRT radijo laidoje „Dešimt balų“.
 
Kokios studijos – brangiausios universitetuose? 
 
Šiais metais brangiausiai atsieis įstojusiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas universitetinių studijų vietas. 
 
Studijos pasirinkusiems dailės, teatro, dizaino, šokio, kino, medijų meno, meno objektų restauravimo, architektūros, medicinos, pasiekimų sporto, visuomenės saugumo studijas kainuos 5065 eurus metams. Muzikos, odontologijos ir veterinarijos mokslų studijos per metus atsieis 8244 eurus. Studijos „rekordininkės“, kainuosiančios 17 962 eurus per vienerius metus – pilotų rengimo.
 
Kokios studijos – brangiausios kolegijose? 
  • medicinos technologijos, veterinarijos, ugdymo mokslų, lietuvių kalbos gestų vertimo studijos įstojusiems 2023 m. kainuos 3092 Eur; 
  • teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, visuomenės saugumo studijų kaina – 4114 Eur;
  • muzikos studijos įkainotos 7690 Eur.
Studijų kainos populiariausiuose Lietuvos universitetuose 2023 m. 
 
Išsamią informaciją apie studijų kainas visuose universitetuose ir kolegijose ieškokite žurnale „Kur stoti 2023“.
 
Toliau pateikiame studijų kainas populiariausiuose Lietuvos universitetuose. 
 
Studijų kainos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 2023 m. 
 
Daugelis studijų ISM – Verslo vadybos ir rinkodaros, finansų, ekonomikos ir politikos, ekonomikos ir duomenų analitikos, tarptautinio verslo ir komunikacijos –  metams kainuos 5580 Eur.
 
Brangesnė verslumo ir inovacijų studijų programa – 6510 Eur.
 
Tiesa, ISM skiria stipendijas, kai už mokslą mokėti nereikia arba reikia mokėti dalį mokesčio. ISM 25 proc. pažangos stipendija skiriama dešimčiai aukščiausią rezultatą turinčių bakalauro studentų, studijuojančių tame pačiame kurse. Gabiausiems studentams studijos gali būti visiškai finansuojamos.
 
Daugiau informacijos apie studijų kainas rasite prie kiekvienos studijų programos aprašymo šiame puslapyje.
 
Studijų kainos Klaipėdos universitete 2023 m. 
 
Daugelis studijų Klaipėdos universitete kainuos 3727 Eur.
Ekonomika, geografija, socialinis darbas, žurnalistika, rekreacija ir turizmas, vadyba, viešasis administravimas  įkainoti 2865 Eur/metams.
 
Daugiau informacijos apie studijų kainas rasite prie kiekvienos studijų programos aprašymo šiame puslapyje.
 
Studijų kainos Kauno technologijos universitete (KTU) 2023 m.
 
Pačios brangiausios KTU – muzikos krypties studijos – 8244 Eur/metams, o architektūros studijos per metus atsieis 5065 Eur. 
 
Verslo ir viešosios vadybos studijos, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, lingvistikos studijos kainuos 2865 Eur/metams, o technologijų, inžinerijos, informatikos, matematikos ir fizinių mokslų bei vertimo studijos metams kainuos 3727 Eur. 
 
Daugiau informacijos apie studijų kainas KTU – šiame puslapyje.
 
Studijų kainos Lietuvos sporto universitete (LSU) 2023 m.
 
Pigiausios studijos LSU – sporto ir turizmo vadybos (2490/metams). Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata, kineziterapija atitinkamai atsieis 2990, fizinis ugdymas ir sportas – 3290, pratimai, mityba ir streso valdymas – 3524, o Treniravimo sistemos – 4795 Eur/metams. 
 
Plačiau apie kainas LSU – šiame puslapyje.
 
Studijų kainos Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) 2023 m. 
 
Medicinos mokslai Lietuvos sveikatos mokslų universitete I–III kursų studentams kainuos 5235 Eur, nuo IV kurso – 6572 Eur per metus. Odontologijos ir veterinarijos studijos atitinkamai atsieis 8244 ir 9674 Eur per metus.
 
Gerokai pigiau kainuos farmacijos (3990 Eur), slaugos, akušerijos, ergoterapijos, kineziterapijos, visuomenės sveikatos, sveikatos psichologijos burnos higienos, maisto saugos, gyvūnų mokslo, gyvūno ir žmogaus sąveikos studijos (3727 Eur per metus). Pigiausios – 2485 Eur atsieisiančios – ištęstinės formos studijos.
 
LSMU 2023 metų priėmimo metines studijų kainas rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Studijų kainos Mykolo Romerio universitete (MRU) 2023 m.
 
Didžioji dalis studijų MRU kainuos 2864 Eur/metams. Pigiausios – viešojo administravimo ir lyderystės studijos, kurių kaina – 2704 Eur/metams. Vos brangesnės – žaidimų kūrimo ir skaitmeninės informacijos, skaitmeninių medijų kūrimo, dalykinės anglų k. ir kitos užsienio k. arba Korėjos studijų, psichologijos, socialinės pedagogikos ir ugdymo karjerai, vertimo ir redagavimo studijos – 3726 Eur/metams.
 
Išimtis – Pietų Korėjoje vykstančios studijos, kurių kaina – 5600 JAV dolerių/metams.
 
MRU studijų kainas rasite paspaudę šią nuorodą. Atkreipkite dėmesį, kad kainos pateikiamos už semestrą, ne visus studijų metus.
 
Studijų kainos Vilniaus Gedimino technikos universitete (Vilnius Tech) 2023 m.
 
Ekonomikos, komunikacijos, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių studijos kainuos 2865 Eur/metams, informatikos, inžinerijos (išskyrus pilotų rengimą), technologijų, matematikos studijos – 3727 Eur, skrydžių valdymo (I kurse) – 3717 Eur, kraštovaizdžio architektūros studijos – 5065 Eur/metams, o orlaivių pilotavimas – 17 962 Eur/metams.
 
Daugiau informacijos apie kainas rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Studijų kainos Vilniaus universitete (VU) 2023 m. 
 
Brangiausiai VU kainuos odontologijos studijos. Jų norminė kaina metams – 8244 Eur. Atitinkamai medicinos studijos įkainotos 5065 ir 6600 Eur. Didžioji dalis kitų studijų kainuos 2865–3727 Eur. 
 
VU studijų kainas ir studijų vietų skaičių rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Studijų kainos Vytauto Didžiojo universitete (VDU) 2023 m.
 
Brangiausios VDU – atlikimo meno (specializacijos akordeonas, choro dirigavimas, dainavimas, džiazas, fortepijonas, orkestro dirigavimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, styginiai instrumentai), muzikos produkcijos (anglų kalba) studijos – 8244 Eur/metams. 
 
Naujųjų medijų meno, sporto studijos – 5065 Eur, dauguma kitų studijų kainuos 2865 arba 3727 Eur. 
 
Visas I-osios pakopos studijų kainas VDU rasite paspaudę šią nuorodą.
 

Susistemintą informaciją apie visus Lietuvos universitetus, kolegijas, specialybes, šių metų patvirtintą priėmimo tvarką, pagrindines priėmimo datas, praeitų metų konkursinius balus, balo sandarą, stipendijas, studijų kainas, visas programas, į kurias šiemet galite stoti, su išsamiais aprašymais bei pasirinkti studijas padedančius testus rasite 2023 m. žurnale „Kur stoti“. Jį užsisakyti galite šiame puslapyje.

Informaciją paruošė Rūta Anusevičienė