Ketinu studijuoti Europos Sąjungoje. Kur rasti informacijos?

Ketinant studijuoti svetur, galima kreiptis į Studijų užsienyje informacijos centrą. Šiame centre teikiama informacija apie užsienio aukštojo mokslo programas, stojimo reikalavimus, finansavimo šaltinius, organizuojami įvairūs studijoms užsienyje reikalingi testai.

Nemažai galimybių studijuoti ir kelti kvalifikaciją užsienyje siūlo įvairūs kultūros, švietimo centrai ir fondai, tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvoje: Amerikos centras, Atviros Lietuvos fondas, Britų Taryba, Italų kultūros institutas, Prancūzų kultūros centras, Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje.

Dar vienas universiteto ar studijų programos paieškos būdas – kreiptis tiesiogiai į užsienio valstybių diplomatines atstovybes Lietuvoje. Jose yra švietimo ir kultūros skyriai, bibliotekos, kuriose galima rasti informacijos apie tos šalies aukštąsias mokyklas, priėmimo sąlygas.

Ypač informatyvi duomenų bazė randama interneto puslapyje http://www.enic-naric.net/ . Joje galima rasti užsienio šalies, į kurią išvykstama, nacionalinio informacinio centro kontaktinius duomenis, taip pat toje šalyje pripažintų aukštųjų mokyklų sąrašus. Tai ypač svarbu, kadangi pasirinkus studijas nepripažintoje aukštojoje mokykloje, įgytas išsilavinimas nebus pripažįstamas.

Klausimai, į kuriuos siekiant studijuoti pasirinktoje užsienio šalyje reiktų gauti atsakymus:

Ar aukštoji mokykla, kurioje ketinama studijuoti, yra toje šalyje pripažinta?

Turite įsitikinti, ar kitos švietimo institucijos, darbdaviai pripažins šios mokyklos dokumentus. Nepripažinimo atveju būsite praradę laiką ir pinigus, sumokėtus už studijas. Paprasčiausias būdas pasitikrinti, ar pasirinkta aukštoji mokykla yra pripažinta – pasinaudoti informatyvia duomenų baze http://www.enic-naric.net/arba kreiptis į pasirinktos šalies nacionalinį informacijos centrą.

Kokia yra priėmimo tvarka ir trukmė?

Ruošiantis stojimui, susisiekite su pasirinktos aukštosios mokyklos priėmimo komisija ir paprašykite visos su priėmimu susijusios informacijos. Priėmimo komisija informuos apie reikalaujamus dokumentus, vertimus, mokestį, reikalaujamas užpildyti anketas, vizos gavimą. Šis procesas gali užtrukti, ypač jei reikalaujama gauti vizą. Todėl siūlytina jau prieš metus iki stojimo susirinkti visą reikalingą informaciją bei tvarkytis dokumentus.

Ar yra taikomos kvotos?

Kai kuriose šalyse (ar institucijose) yra taikomos kvotos. Dėl kvotų galima kreiptis į pasirinktą aukštąją mokyklą arba nacionalinį informacijos centrą.

Koks bus mokestis?

Studijuojant užsienyje patiriama įvairių išlaidų. Pirmiausia tai išlaidos, susijusios su atvykimu  į pasirinktą šalį: kelionės išlaidos, įvairūs administraciniai mokesčiai už vizą, priėmimą į aukštąją mokyklą, dokumentų vertimą, kvalifikacijos vertinimą ir pan. Daugelyje šalių studijos yra mokamos. Taip pat būtina įskaičiuoti ir pragyvenimo išlaidas, tokias kaip būsto nuoma, išlaidos maistui, medicinos draudimas, knygos bei vadovėliai ir pan.

Yra galimybė pasinaudoti ES programomis, skirtomis mobilumo skatinimui. Kai kurios šalys turi ir finansavimo (kreditavimo) studijoms programas. Pasirinkus konkrečią šalį, dėl konkrečios informacijos ar patarimo šiuo klausimu galima kreiptis į tos šalies informacinį centrą. Taip pat kai kurios šalys turi puikius informacijos šaltinius: vyriausybes, nevyriausybines organizacijas, tokias kaip studentų asociacijos, universitetai ir kt., tarptautinės pagalbos agentūras ir pan.

Kokie yra reikalavimai kalbai?

Šiuo klausimu būtina kreiptis į pasirinktą užsienio aukštąją mokyklą ir pasidomėti, ar atitinkate keliamus reikalavimus kalbai.

Kokie reikalavimai apsigyvenimui?

Atsižvelgiant į šalį, gali prireikti arba studento vizos arba kitų dokumentų. Šiuo atveju būtina susirinkti informaciją, kokie yra reikalavimai bei kiek laiko trunka atitinkamos procedūros.

Kaip turi būti tvarkomi iš Lietuvos išvežami dokumentai?

Norint išvykti studijuoti ar dirbti, reikės susitvarkyti nemažai dokumentų. Kokių ir kiek – konkrečiai nurodys priimantysis universitetas ar būsimas darbdavys. Galima rekomenduoti susirinkti kuo išsamesnę informaciją apie įgytą išsilavinimą, išsiversti dokumentus į šalies, į kurią išvykstama, kalbą, taip pat kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją dėl konsulinio dokumentų legalizavimo arba patvirtinimo pažyma ,,Apostille“(http://www.urm.lt/, tel. (8 5) 236 2613).

Išsamesnės pradinės informacijos galima teirautis pasirinktos šalies nacionalinio informacijos centro (ENIC/NARIC). Tokio centro kontaktiniai duomenys pateikiami prie atitinkamos užsienio šalies http://www.enic-naric.net/.

Esant reikalui, dėl informacinio rašto apie Lietuvoje įgytą vidurinį išsilavinimą kreipiamasi į Švietimo ir mokslo ministeriją. Daugiau informacijos galima rasti: http://www.smm.lt/  . Dėl informacinio rašto apie Lietuvoje įgytą aukštąjį išsilavinimą galima kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą.

 

Studijų kokybės vertinimo centro informacija