VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas, tarptautinių ryšių prorektorė Asta Radzevičienė ir mokslo prorektorius Antanas Čenys susitiko su CERN generaliniu direktoriumi Rolf-Dieter Heuer, taip pat CERN tarptautinių ryšių vadovu Rudiger Voss, laboratorijų bei tyrimų centrų vadovais. Taip pat VGTU atstovai aplankė keletą CERN laboratorijų ir tyrimų centrų, susipažino su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje vykstančia mokslo ir eksperimentine veikla. 

„CERN visame pasaulyje garsėja projektais fizikos srityje. Matydami jų susidomėjimą techniškaisiais universitetais, tikimės, kad vizito metu užmegzti ryšiai išaugs į stiprią partnerystę ne tik fizikos, bet ir inžinerijos srityje“, – sakė VGTU rektorius A. Daniūnas. Vizito CERN metu buvo aptartos Lietuvos ir CERN bendradarbiavimo kryptys, stažuočių programos bei kiti projektai. Vienas artimiausių planuojamų – „CERN Campus“ stovykla Vilniuje, organizuojama VGTU kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir Lietuvos mokslų akademija (LMA), kurioje su informacinių technologijų ir kompiuterių mokslų studentais patirtimi dalinsis CERN ekspertai, tyrėjai ir mokslininkai.

CERN – didžiausia pasaulyje dalelių fizikos laboratorija, kuri po dviejų metų pertraukos balandžio pradžioje vėl paleido LHC dalelių greitintuvą. CERN steigimo sutartį 1954 m. rugsėjo 29 d. pasirašė 12 šalių. Šiuo metu CERN vienija 21 šalį, tačiau bendradarbiavimo sutartis ji turi su daugiau valstybių, tarp kurių yra ir Lietuva. Daugiau nei 600 pasaulio universitetų ir institutų naudojasi CERN turima įranga ir duomenimis. CERN mokslinius tyrimus ir eksperimentus vykdė daugiau nei 10 tūkst. vizituojančių mokslininkų iš 113 šalių.

Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrės Svetlanos Kauzonienės vadovaujamos delegacijos vizitą į CERN organizavo Lietuvos nuolatinė atstovybė prie JT Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ir ambasadorius Rytis Paulauskas. Kelionės į Šveicariją metu suplanuota ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO), Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) bei Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) būstines. Visos šios institucijos veikia kaip platformos diskusijoms su valstybės bei akademinėmis institucijomis švietimo ir mokslinių tyrimų skatinimo, technologinio vystymosi, tyrimų bei inovacijų įdiegimo bei komercinio pritaikymo, profesinio lavinimo bei kitose srityse.
 
CERN nuotrauka