Lietuvos kolegijos buvo vertintos pagal 5 kriterijus. Vertinant daugiausia buvo remtasi oficialiais duomenų šaltiniais, taip pat studentų ir darbdavių apklausomis. Atskirai buvo vertintos valstybinės ir nevalstybinės kolegijos.

Pagal konkuravimo tarptautinėje erdvėje kriterijų Utenos kolegija tarp valstybinių kolegijų užima pirmąją vietą. Vertinant tarptautiškumą buvo atsižvelgiama į tarptautinių jungtinių studijų programų skaičiaus  santykį su visomis akredituotomis studijų programomis, studentų užsieniečių skaičiaus santykį su visais studentais, studentų ir akademinio personalo mainus bei kitus rodiklius.

Pagal akademinį  personalą bei studijų bazės gerovę Utenos kolegija yra antroje lentelės vietoje. Šis vertinimo kriterijus apėmė akademinio personalo pasiekimus, per ES projektus gautą paramą, institucijos investicijas į infrastruktūros (studijų ir praktikos bazių) plėtrą, bibliotekai skirtas lėšas, prenumeruojamų duomenų bazių skaičių, akademinei bendruomenei prieinamų informacijos išteklių (el. žurnalų ir el. knygų) kiekį ir kitus parametrus.

Tradiciškai aukštai – taip pat antrąja vieta - kolegija įvertinta  pagal studentų požiūrio į savo aukštąją mokyklą kriterijų. Studentai gerai įvertino dėstymo kokybę, vertinimo sistemą, studijų aplinką, administracijos atstovų darbą, galimybę įsitraukti į studijų kokybės užtikrinimo procesus, studentams siūlomas saviraiškos galimybes, akademinį sąžiningumą ir kt.