money„Mokslo ir studijų reformos oponentams nepavyko dar vienas bandymas stabdyti permainų aukštajame moksle procesą“, – pažymi švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, komentuodamas Konstitucinio Teismo išaiškinimą dėl valstybės skiriamo finansavimo studijoms privačiose aukštosiose mokyklose ir gerai besimokančiojo sąvokos apibrėžimo. Ministras pažymi, kad pertvarkos tikslai – studijų kokybė ir prieinamumas gerai besimokantiems toliau bus įgyvendinami, tobulinant studijų programas, stiprinant aukštųjų mokyklų techninę baze ir, ne mažiau svarbu, didinant studijų ir mokslo proceso skaidrumą.
Pasak ministro G. Steponavičiaus, remiantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu, galima teigti, kad įstatymo nuostatos dėl valstybinio finansavimo privačiose aukštosiose mokyklose ir gerai besimokančiojo sąvokos iš esmės neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems reikalavimam s. Konstitucinis Teismas apibrėždamas teiginį, kad valstybinėse aukštosiose mokyklose gerai besimokančių piliečių studijų išlaidos negali būti užkrautos patiems piliečiams, konstatavo, kad valstybei nedraudžiama pagal galimybes prisiimti ir didesnius finansinius įsipareigojimus aukštosiose mokyklose. „Mokslo ir studijų įstatymas, reglamentuojantis, kokiu būdu valstybės finansavimas skiriamas stojantiems į aukštąsias mokyklas, sudaro sąlygas teikti valstybinį finansavimą ir privačius universitetus ar kolegijas pasirinkusiems studentams“, – pažymi ministras.

 

2009 m. nevalstybinėms aukštosioms mokykloms buvo suteikta galimybė priimti iki 20 proc. atskirose programose studijuojančiųjų.

 

Konstitucinis Teismo išaiškinime teigiama, kad gerai besimokančiojo sąvoka ir jo įvertinimo sąlygos turi plaukti iš įstatymo. „Vadinasi, įstatymas ir turi nustatyti, kokia bus rotacijos tvarka ir kaip dažnai ji vyks, nors reguliarūs pasiekimų vertinimai gali būti ir dažnesni“, – sako ministras G. Steponavičius.

Praneša ŠMM