Kodėl fakultete atsirado dar kelios socialinių mokslų programos?

Doc. dr. E. Jasinskas: Augantis visuomenės verslumas ir globalių rinkų pokyčių dinamika stimuliuoja verslo, vadybos ir rinkodaros procesų valdymo žinių derinius, kuriuos galima jungti į verslo valdymo paradigmą. Todėl modeliuodami verslios visuomenės verslo ir vadybos bei rinkodaros  specialistą, siūlome naują šių studijų kompleksą – Verslo valdymo pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą. Šią programą parengėme tobulindami iki šiol VU Kauno humanitariniame fakultete vykdytą vadybos ir verslo administravimo programą ir tai vertiname kaip kokybinį šuolį į dar labiau su verslo poreikiais siejamų studijų organizavimą.

Prof. G.  Žigienė: Diskusijose su socialiniais partneriais – didžiųjų šalyje veikiančių bankų, paslaugų centrų vadovais ir „Investuok Lietuvoje“ atstovais –  išryškėjo finansų ir apskaitos specialistų, gebančių taikyti informacines sistemas finansinių duomenų ir procesų analizei verslo aplinkoje, poreikis daugeliui metų į priekį. Todėl kurdami programos Finansų ir apskaitos  taikomosios sistemos studijų dalykų tinklelį atsižvelgėme į socialinių partnerių nurodytus darbo rinkos poreikius formuoti tam tikrus įgūdžius ir kompetencijas. Ši finansų bakalauro kvalifikacinį laipsnį suteikianti programa yra vienintelė Lietuvoje, kuri studijose aprėpia finansų ir apskaitos žinių taikymo informacinėse technologijose integracijos procesus.

Kokius  specialistus rengs naujosios studijų programos?

Doc. E. Jasinskas: Verslo valdymo programos tikslas – ugdyti verslininkus ir verslo atstovus, žinančius verslo kūrimo principus, gebančius valdyti ir plėtoti verslą, analizuoti verslo valdymo procesus kaip nedalomą kompleksinę sistemą. Pozicionuodami save kaip verslo valdymo srities specialistus programos absolventai gebės organizuoti nuosavą verslą, pritraukti reikalingus išteklius ir kurti naujas darbo vietas bei sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Įgytas pakankamas kiekis žinių ir įgūdžių jiems leis ne tik kurti individualius verslus (nepriklausomai nuo verslo registravimo pobūdžio), bet ir sėkmingai integruotis į aukščiausios pakopos valdymo struktūras jau veikiančiose verslo organizacijose.

Prof. G.  Žigienė: Programa Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos rengs specialistus, kurie išmanys finansų ir apskaitos principus ir gebės taikyti informacines technologijas kaupdami, apdorodami ir analizuodami finansinius duomenis bei valdydami finansinius procesus verslo aplinkoje. Kadangi programa apima trijų sričių (finansų, apskaitos ir informatikos) studijas, jų metu bus rengiami universalūs specialistai, kurie suderins fundamentines finansų ir apskaitos žinias bei informacinių technologijų gebėjimus ir įgūdžius. Programoje numatoma ženkliai daugiau finansinių ir apskaitos dalykų, todėl manome, kad absolventai galės iš karto be papildomo apmokymo užimti finansininkų, apskaitininkų pareigas įmonėse ir įstaigose, o ateityje siekiantiems tapti auditoriais bus lengviau rengtis kvalifikaciniams egzaminams. Dėl programoje integruojamų informatikos ir švedų kalbos kompetencijų absolventai gali būti reikalingi aktyviai Lietuvoje besisteigiantiems skandinavų finansinių institucijų paslaugų ir kompetencijų centrams.

Kuo šios programos yra ypatingos tarp daugelio kitų verslo ir vadybos krypties studijų programų, kurios vykdomos Lietuvoje?

Doc. E. Jasinskas: Programos išskirtinumą apibūdinčiau keliais aspektais. Pirma, Verslo valdymo programa yra orientuota į gilesnes verslo valdymo srities studijas, todėl studentai išklausys daugiau į verslininko ugdymą ir kūrybinį, kritinį, strateginį mąstymą orientuotų dalykų. Mūsų siūloma programa, apimanti klasikines ir šiuolaikines geriausių pasaulio universitetų verslo valdymo srities kompetencijas ir siekinius, yra grindžiama klasikinėmis ir moderniomis verslo valdymo studijų paradigmomis.

Antra, ši programa išsiskiria stipriomis verslo aplinkos analizės ir strateginio mąstymo kompetencijomis ir Rytų Europos kalbos integravimu, kas itin aktualu aktyviai bendradarbiaujant su partneriais iš artimesnių šalių bei užtikrinant kalbines kompetencijas studijuojantiems, siekiantiems integruotis į tarptautines korporacijas, kurios savo veiklomis apima visą Europą. Studijų programa buvo konstruojama suvokiant, kad Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų absolventai turi pakankamą kiekį anglų kalbos žinių.

Trečia, Verslo valdymo programoje, pakeitus dalykų dėstymo koncepciją, kai orientuojamasi ne į turinį, bet į kompetencijų ugdymą, taip pat paįvairinus studijų ir vertinimo metodus, radosi galimybė programoje numatytas kompetencijas išugdyti per trumpesnį laiką – 3,5 metų. Kadangi programos dalykai, ugdantys šioje studijų programoje numatytas kompetencijas, bus išdėstyti kompaktiškai per 7 semestrus, nėra poreikio nuolatines studijas ištęsti iki įprastų 8 semestrų.

Prof. G.  Žigienė: Programos išskirtinumą galima apibūdinti nurodant esminius jos privalumus. Pirmiausia, didelis dėmesys skiriamas nuosekliam finansinio išmanymo kompetencijų vystymui, pradedant įmonės apskaitos procesų pagrindais, baigiant išvestinių finansinių instrumentų analize ir IT instrumentarijaus taikymu, visą procesą integruojant į ekonominės aplinkos suvokimą, vertinimą ir atitinkamų sprendimų priėmimą finansų valdymo procesuose.

Kitas programos Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos privalumas – stipri orientacija į darbo rinkos poreikius. Dėl didėjančios skaitmenizacijos ir informacinių technologijų integracijos verslo procesuose auga specialistų, išmanančių finansų procesus bei įvaldžiusių apskaitos principų bei  informacinių sistemų taikymą, poreikis. Pastaruoju metu Baltijos šalys pripažįstamos kaip išsilavinusios, kompetentingos ir intelektualios darbo jėgos, užsienio kalbų mokėjimo, regionas. Diskusijose su socialiniai partneriais buvo suformuotas programos tinklelis, todėl absolventai sėkmingai įsilies į darbo rinką.

Programoje ypatingas dėmesys skiriamas praktikai studijų metu ir tai yra dar vienas šių studijų išskirtinumo aspektas. Su socialiniais partneriais sutarta, kad studentai bus integruojami atlikti praktiką tiek Lietuvoje veikiančių paslaugų centrų, tiek šalyje veikiančių Skandinavijos finansinių institucijų padaliniuose. Šiose organizacijose jiems bus suteiktos visos galimybės susipažinti su darbo pobūdžiu ir įgyti praktinės patirties bei susipažinti su verslo aplinka.

Švedų kalba – papildomas šios programos privalumas, atsižvelgiant į Lietuvoje besisteigiančių tarptautinių įmonių struktūrą. Studijose taip pat bus intensyviai lavinamos dalykinės anglų kalbos žinios.

Kodėl verta rinktis šias studijas Vilniaus universitete Kaune?

Doc. E. Jasinskas: Verslo valdymo programos patvirtinimas Studijų kokybės vertinimo centre (SKVC ) yra dar  vienas pripažinimas, kad Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete vykdomos kokybiškos verslo valdymo studijos. Didžiausias ir informatyviausias pasaulinio aukštųjų mokyklų reitingas „U-Multirank“ neseniai paskelbė, kad  pagal jų sistemoje, kurią remia  Europos Komisija, taikomą dalykinį reitingą, Lietuvoje verslą geriausia studijuoti VU Kauno humanitariniame fakultete. http://www.delfi.lt/news/daily/education/sumaise-kortas-aukstosioms-mokykloms-reitingai-kurie-nustebins.d?id=67685882

Norintiems kurti savo verslą arba dirbti vadybininkais verslo organizacijose siūlome rinktis studijas Vilniaus universitete Kaune ir įgyti verslo ir vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.  Manau, kad versliems, organizuotiems, mokantiems planuoti veiklą ir komunikabiliems jaunuoliams Verslo valdymo studijos – tinkamiausias pasirinkimas ir puikios karjeros perspektyvos.

Prof. G.  Žigienė: Pirmosios studijų pakopos programa Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos yra unikali Lietuvoje programa, kurioje studijuojantys rengiami prestižiniam finansininko, apskaitininko darbui tiek finansinėse, tiek nefinansinėse institucijose, o ypatingai finansinių paslaugų centruose, kurių vis daugėja. Paslaugų/kompetencijų centrų plėtra  Lietuva tikrai ženkliai lenkia kaimynines Baltijos šalis. Vien pernai skaičiuojami 9 nauji/plėtros projektai, planuojantys įdarbinti 1320 darbuotojus. Potencialo tolimesnei plėtrai dar tikrai yra: žiūrint į planuotas darbo vietas verslo paslaugų centruose 2003-2014 m., matome, kad Vilniuje 1000 gyventojų tenka 10,3 darbo vietos, Kaune – tik 2,4, kai atitinkamai Vroclave  – 16,8, Krokuvoje  – 14,7. Esantį potencialą patvirtina ir tai, kad vien per pirmus 4 šių metų mėnesius verslo paslaugų centrų steigimą/plėtrą patvirtino 6 įmonės, kurios planuoja sukurti virš 1300 darbo vietų. Todėl Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų studijų programos rengėjai Vilniaus universitete Kaune yra įsitikinę, kad absolventų perspektyvos darbo rinkoje bus palankios jų karjeros galimybėms.

Daugiau apie programas:

http://www.khf.vu.lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/verslo-valdymas

http://www.khf.vu.lt/studijos/bakalauro-studijos/studiju-programos/finansu-ir-apskaitos-taikomosios-sistemos#apie-program%C4%85