Doc. A. Urbonienė spalio 17-21 d. susitiko su prof. habil. dr. D. Siemienieckos komanda ir aptarė bendradarbiavimo, naudojant Erasmus programos lėšas, galimybes. Sutarta kartu su Mikalojaus Koperniko universiteto komanda organizuoti tarptautinę stovyklą studentams 2017 m. Taip pat doc. A. Urbonienė buvo pakviesta tapti naujai įsteigto mokslinio žurnalo ,,Cognitive Science – New Media – Education“ mokslinio komiteto nare, ką reikėtų vertinti kaip reikšmingą VU KHF dėstytojų kompetencijos pripažinimą.

Modern teaching technologies centreVizito metu doc. A. Urbonienė kartu su svečiu iš Tarptautinio Travnik universiteto Bosnijoje prof. Sabahudin Hadžialič dalyvavo susitikime su Pedagoginio fakulteto dekanu prof. habil. dr. Piotr Petrykowski ir aptarė bendradarbiavimo ir mainų tarp studentų ir dėstytojų galimybes Erasmus mainų programoje bei galimybę organizuoti tarptautines praktikas.

Viešniai iš VU Kauno humanitarinio fakulteto taip pat buvo suorganizuoti susitikimai prestižiniuose centruose M. Koperniko universitete. Susitikimo su MKU Šiuolaikinių mokymo technologijų centro (the NCU University Centre for Modern Teaching Technologies) direktoriumi dr. Maciej Panke metu buvo  pristatyta šio modernaus centro veikla bei pademonstruotas turas po universitetą, panaudojant dronų technologiją. Taip pat svečiai buvo supažindinti su šiuolaikinėmis mokymo priemonių kūrimo ir naudojimo galimybėmis televizijos studijoje ir klasėse bei informuoti apie multimedijų mokymosi metodų panaudojimą  plėtojant studentų žinias bei padedant dėstytojams moderniau pateikti mokymo medžiagą.

Su prodekane prof. D. SiemienieckaDar vienas įspūdingas vizitas buvo surengtas MKU Šiuolaikinių interdisciplininių technologijų centre  (Centre for Modern Interdisciplinary Technologies), kuriame šio centro direktorius prof. habil. dr. Jerzy Lukaszewicz supažindino su vieno iš pirmaujančių mokslinių tyrimų centrų Europoje veikla. Lankantis skirtingose mokslinių tyrimų laboratorijose prof. J. Lukaszewicz papasakojo apie pažangius tyrimo metodus, vykdomus mokslinius projektus bei centro pasiekimus  biomedicinos ir kognityvinės psichologijos srityse.

Vizito M. Koperniko universitete metu doc. A. Urbonienė taip pat dalyvavo eseisto ir rašytojo iš Bosnijos prof. S. Hadžialič knygos ,,South East Europe at the Edge of Civilization“, išleistos 2016 m. JAV, pristatyme. Knygos pristatymas vyko Šiuolaikinių mokymo technologijų centre ir buvo tiesiogiai transliuojamas youtube kanalo pagalba Diogen pro culture meno žurnalo portale. Ši knyga yra prieinama studentams ir dėstytojams ne tik MKU bibliotekoje, bet ir VU KHF bibliotekoje.

Pasak doc. dr. Aistės Urbonienės, šis vizitas į MKU Torunėje atveria naujas bendradarbiavimo galimybes rengiant bendrus projektus, didinant studijų ir mokslinių tyrimų kokybę bei skatinant studentų ir dėstytojų mainus.