Vidaus vandenų žuvininkystė – svarbus Lietuvos ūkio  sektorius,  turintis didelę  ekonominę, ekologinę ir  socialinę  reikšmę.  Ir nors Lietuvoje yra visos galimybės plėtoti šiuolaikinę akvakultūrą, ypač susijusią su uždarųjų sistemų įrengimu, šalies akvakultūros ūkiuose išauginama produkcija ir jos vertė sudaro tik apie 0,1 proc. visos ES produkcijos vertės.

„Šie rodikliai jau netrukus turėtų kardinaliai pasikeisti į optimistinę pusę, mat žuvininkystės sektorius įgauna vis didesnį proveržį. Tam labiausiai įtakos turėjo 2007–2013 metų Europos Sąjungos investicinis laikotarpis, inspiravęs Lietuvoje daugybę akvakultūros ir uždarų recirkuliacinių žuvininkystės ūkių. Jų šalyje yra apie 65. Šiuo metu didžiausios žuvininkystės ir akvakultūros  uždarose  sistemose vystymo ir plėtojimo problemos susijusios su mažu žuvininkystės įmonių  pelningumu,  sudėtinga  ir jautria  žuvų  augimo aplinka ir technologijomis, specialistų,  žinių ir kvalifikacijos stoka. Trumpai tariant – nebus specialistų, nebus žuvies,“  – sako Baltijos jūros eršketų asociacijos prezidentas Vytautas Mockus.

Įvertinus tai, kad sektoriui reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys savarankiškai spręsti teorinius ir praktinius žuvininkystės ir akvakultūros ūkių projektavimo, statybos, technologijų ir priežiūros klausimus, Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete nuo 2014 m. pradėta vykdyti nauja bakalauro studijų programa „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“. Programa ir jos dalykai tiesiogiai skirti akvakultūros specialistams rengti.

Nuo šiol „Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos“ studijų programos studentai be jau esamų 16 specializuotų fakulteto laboratorijų, kuriose sumontuoti ir naudojami apie 100 laboratorinių stendų ir laboratorinių įrenginių, naudosis ką tik duris atvėrusiomis  „Žuvų auginimo“ ir „Žuvų veisimo“ laboratorijomis, kuriose somontuotas specializuotas, technologiniu požiūriu moderniu žuvims veisti ir auginti skirtų uždarų akvakultūros sistemų komplektas. Itin modernus ir vienintelis toks šalyje aukštosiose mokyklose esantis žuvims veisti ir auginti skirtų uždarų akvakultūros sistemų komplektas  įdiegtas įgyvendinant ES projektą.

Tikimasi, jog žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtra leis užtikrinti aukštą rengiamų žuvininkystės ir akvakultūros specialistų, įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kokybę, prisidės didinant žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą, skatins  modernių žuvų auginimo uždarose apytakinėse sistemose plėtrą, didins žuvininkystės produkcijos konkurencingumą.

Taip pat įgyvendinant projektą sukurtos galimybės ugdyti naują žuvininkystės sektoriaus darbuotojų kartą, kurie susipažins su ekonomiškai efektyvia uždarų recirkuliacinių sistemų žuvininkystės ir akvakultūros sistema nuo žuvies veisimo iki prekinės žuvies užauginimo ir apdorojimo.

Pilnai įrengtoje studijų bazėje galima rengti galimybių studijas, spręsti dažnas pramoninės žuvininkystės problemas: žuvų šėrimo ciklo nustatymo, žuvų prieaugio priklausomybės nuo vandens kokybės parametrų. Sukaupti duomenys ir žinios padės esamuose ir busimuose ūkiuose užauginti optimalų kiekį aukštos kokybės žuvų produkcijos,  gerins Lietuvos žuvininkystės sektoriaus ekonominius rodiklius.

Lietuvoje kol kas nėra išleista nei viena kvalifikuotų žuvininkystės specialistų karta, pirmieji diplomuoti šios srities specialistai šalies ūkius pasieks 2017 metų vasarą.