Atsižvelgdamas į specialistų poreikio didėjimą Vytauto Didžiojo universitetas ėmėsi iniciatyvos stiprinti šiųmečių abiturientų žinias – jau nuo balandžio mėnesio VDU Žemės ūkio akademijoje buvo rengiami biologijos, matematikos ir fizikos dalykų kursai, padedantys abiturientams pasirengti valstybiniams brandos egzaminams.

Norėdamas padėti ne tik šių metų abiturientams, bet ir anksčiau bendrojo ugdymo mokyklas baigusiems ir savo karjerą su žemės ūkio ar tikslines su žemės ūkiu susijusias studijas pradėti siekiantiems žmonėms, Universitetas inicijavo visą priėmimo laikotarpį vykdyti motyvacijos vertinimą, kuriame reikia aiškiai ir argumentuotai pagrįsti numatomos studijų srities pasirinkimą, atskleisti motyvaciją studijuoti pagal pasirinktą studijų sritį, įvardyti aktyvią veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse, išryškinti asmenines savybes ir  atskleisti supratimą apie žemės ūkio ir su juo susijusių sektorių perspektyvas.

Motyvacijos vertinimas tai galimybė labiausiai motyvuotiems asmenims įrodyti savo norą studijuoti ir užsitikrinti studijų vietą Universitete.

Motyvacijos vertinimas bus vykdomas pretenduojantiems į šias studijų programas:

Žemės ūkio mokslai
Agronomija
Akvakultūros technologijos
Maisto žaliavų kokybė ir sauga
Miškininkystė
Želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas

Technologijų mokslai
Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos

Inžinerijos mokslai
Gamybos ir perdirbimo inžinerija
Hidrotechninės statybos inžinerija
Žemės ūkio mechanikos inžinerija
Žemėtvarka

Motyvacija bus vertinama pagal aiškiai nustatytą motyvacijos tvarką. Kiekvienas užpildęs motyvacijos vertinimo formą per dvi darbo dienas bus informuotas apie motyvacijos vertinimą.