„Planuodami tarptautinį susijungimą, sieksime pakeisti matematikos taisykles“ – taip ambicingus ateities planus trumpai pristato ką tik antrai kadencijai ASU rektoriumi išrinktas  Antanas Maziliauskas.

„Pastaruosius metus Lietuvoje rengiami įvairūs pasiūlymai kaip konsoliduoti aukštųjų mokyklų išteklius, optimizuoti tinklą, trumpai tariant – kaip sumažinti aukštųjų mokyklų skaičių ir pagerinti jų kokybę.  Taip, sutinku, kad kalbėti apie tai reikia, bet nemažiau svarbus klausimas – ar savaime universitetų susijungimas padvigubina jų kokybę? Ne kiekybę.“ – retoriškai klausia ASU vadovas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentas A. Maziliauskas.

„Mūsų universiteto veiklos profilis pakankamai aiškus ir apibrėžtas, esame biologinių išteklių ir žemės ūkio srities studijų ir mokslo įstaiga. Pasaulyje vykstantys globalūs pokyčiai susiję su gyventojų skaičiaus didėjimu, maisto ir geresnės gyvenimo kokybės poreikiais, kintančio klimato sąlygomis, kai  tikslas pagaminti daugiau su mažesniu poveikiu gamtai, mums puikus šansas  dar labiau atsiverti  ne tik Lietuvai bet ir pasauliui, tapti globalesniais. Esame atviri pokyčiams ir atidžiai nagrinėjame įvairias galimybes, tame skaičiuje institucijų grupės (holdingo) su mokslo centrais steigimo galimybes. Savo ateinančių metų vizijoje esu numatęs ir jau pasiūlęs universiteto bendruomenei perspektyvesnę nei nagrinėjama Lietuvoje - tarptautinę universitetų ir mokslo įstaigų konsolidavimo kryptį. Mūsų netenkina skaičių suma 1+1=1 arba 1+1=2, nes susijungę 2 panašaus lygio universitetai nebūtinai taps stipresni ir sukurs reikiamą sinergiją, mes sieksime paneigti nusistovėjusias matematikos taisykles, kad 1 ir 1 suma taptų bent jau 3.“ – juokauja naujai perrinktas ASU rektorius A. Maziliauskas ir dėsto po truputį „kūnu“ tampančią idėją.

„Akademinės veiklos išteklių konsolidavimui ir globalus ASU kryptingumo realizavimui jau nagrinėjame perspektyvą kartu su BOVA (Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklas) partneriais įsteigti Baltijos maisto ir žemės ūkio universitetą , kuris visų steigėjų interesais veiktų pvz. Briuselyje ir kurio tikslai būtų 3: 1) konsoliduojant steigėjų žmogiškuosius išteklius pritraukti maksimaliai galimą skaičių projektų mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir jungtinių programų veikloje; 2) kartu su steigėjais rengti ir vykdyti jungtines studijų programas; 3) įtvirtinti Baltijos šalių, kaip patraukliausio ir sparčiausiai augančio Europos regiono įvaizdį ir tuo pačiu pasitarnauti steigėjų universitetų prestižo ir reitingų didinimui.

Šią ir daugelį kitų ambicingų idėjų vakar savo pranešime pristatė naujau kadencijai perrinktas ASU rektorius prof. A. Maziliauskas.

„Mano vizijoje ASU, stiprios tarptautinės institucijų grupės narys. Tam jau turime realaus pagrindo.  Su Šiaurės ir Baltijos šalių giminingais universitetais  bendrame NOVA-BOVA tinkle glaudžiai bendradarbiaujame  jau nuo 1996 metų.“ – sako A. Maziliauskas

Kaip ir prieš 5 penkerius metus, taip ir šįkart konkurentų vadovauti 4700 studentų ir beveik tūkstančio darbuotojų bei mokslininkų vienijančiam universitetui neatsirado.

Sieksiu, jog ateinantys penkeri universiteto gyvenimo metai taptų universiteto išaugimu į prestižinį Lietuvos ir pasaulio universitetą.“ – pristatydamas penkerių metų viziją sakė inžinieriaus hidrotechniko profesiją turintis A. Maziliauskas    

Rektorių penkerių metų kadencijai ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir iš jų atleidžia universiteto Taryba.

 

Apie prof. Antaną Maziliauską

Nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius, kartu šio universiteto Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius, technikos mokslų daktaras. Pagal profesiją –. Pedagoginio ir mokslinio darbo stažas aukštojoje mokykloje- 36 metai.

Tobulinosi Brandono universitete Kanadoje, Velso universitete D. Britanijoje, Norvegijos žemės ūkio universitete, Europos universitete Tūre, Prancūzijoje.

Yra tris metus dirbęs dėstytoju Alžyre, Žemės ūkio ministerijoje Žemės ūkio ir maisto departamento direktoriumi (1998-2001), taip pat anksčiau dirbo universitete dekano, prorektoriaus pareigose. 

Turi ilgametę patirtį tarptautinėje konsultavimo veikloje. Dirbo Pasaulio banko ekspertu, konsultavo Nigerijos specialistus drėkinimo sistemų statybos klausimais. Dalyvavo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) konsultacinėse misijose Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje, Kazachstane ir Ugandoje,  buvo FAO projektų vertinimo misijų Malyje ir Jemene vadovu, FAO Pasaulinės specialiosios aprūpinimo maistu programos įvertinimo ekspertu, atliko programos projektų vertinimą Čilėje, Bolivijoje, Ekvadore, Haityje, Nigeryje, Senegale, Mauritanijoje ir Ganoje.

Moka anglų, prancūzų, rusų  kalbas.  Mokslinių interesų sritys: vandens ir dirvožemio ekosistemos, inovacijų partnerystės. Yra daugiau kaip šimto mokslinių publikacijų autorius.