Maloniai kviečiame į Aleksandro Stulginskio universiteto organizuojamą Jaunojo lyderio stovyklą. Siekiant sukurti visapusiškus ryšius su aktyviais moksleiviais, organizuojama kasmetinė Jaunojo lyderio stovykla.

Jaunojo lyderio stovyklos misija – ugdyti jaunus lyderius, motyvuoti juos būti atsakingais, žingeidžiais, mylėti savo gimtąjį kraštą, pasirinkti studijuoti tose studijose, kurios reikalingos gimtajai vietovei, skatinti baigus studijas grįžti ir dirbti gimtinėje; sudaryti galimybes plėtoti partnerystę tarp moksleivių ir Universiteto bendruomenės; kurti bendras tradicijas; prisidėti prie mokslo ir studijų Universitete įvaizdžio gerinimo. Šiais metais stovykla organizuojama kartu su Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija, kuri prisidės prie lyderio savybių ugdymo.

Š.m. liepos 11 d. – liepos 13 d. į ketvirtą vasaros stovyklą kviečiami 15-18 m. vaikai iš visos Lietuvos. Prioritetą teikiant kaimo vaikams, turintiems mažiau galimybių dalyvauti renginiuose bei stovyklose. Stovyklos kaina simbolinė – 10 EUR.

Jaunojo lyderio stovyklos metu planuojama moksleivius supažindinti su studijų universitete galimybėmis bei studijų programomis, vykdyti kūrybines, lyderio savybes ugdančias veiklas.

Vietų skaičius ribotas, todėl būtina registracija.