Stojantisiems į Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos ir Multimedijos dizaino studijų programas, išlaikiusiems stojamąjį egzaminą ir pasirašiusiems studijų sutartį su kolegija iki 2017- 07-21 (įskaitytinai) studijų kaina pirmaisiais studijų metais sumažinama 250 EUR.

Taip pat baigusiems profesinio mokymo įstaigas ir pasirašiusiems studijų sutartį su kolegija dėl studijų pagal to paties švietimo posričio kolegines studijų programas iki 2017- 07-21 (įskaitytinai) studijų kaina pirmaisiais studijų metais sumažinama 250 EUR.

Daugiau informacijos

 

VTDK stojantiesiems