Kaip mus pasiekti

Pasirašyti sutartį su ASU galima dviem būdais – atvykstant į ASU arba elektroniniu būdu.

Įstojusieji į Universitetą prieš pildydami dokumentus (nepriklausomai nuo to, ar atvyks į ASU, ar sutartį pildys internetu) privalo sumokėti registracijos mokestį ir jeigu įstojo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (VNF) turi susimokėti pirmąją studijų įmoką.

REGISTRACIJOS MOKESTIS, SĄSKAITOS IR REKVIZITAI

Registracijos mokestis – 40 eurų.

Registracijos mokesčio mokėjimo sąskaitos ir rekvizitai:

gavėjas                                Aleksandro Stulginskio universitetas

gavėjo bankai                      AB SEB bankas LT35 7044 0600 0290 0835, banko kodas – 70440

AB Swedbank bankas LT08 7300 0100 0251 2988, banko kodas – 73000

įmokos kodas                       2356

įmokos pavadinimas            Registracijos mokestis / Įmoka už studijas

mokėtojo kodas                   Stojančiojo asmens kodas

įmokos suma skaičiais          40 Eur

 • Jeigu už būsimą studentą moka kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą.
 • Registracijos mokestį bus galima sumokėti ir Universiteto kasoje (grynaisiais pinigais arba banko kortele).

ĮMOKA UŽ PIRMĄJĮ STUDIJŲ PUSMETĮ, SĄSKAITOS IR REKVIZITAI

Įmokų už pirmąjį studijų pusmetį dydžiai skelbiami ČIA.

Įmokos už pirmąjį studijų pusmetį sąskaitos ir rekvizitai:

gavėjas                                Aleksandro Stulginskio universitetas

gavėjo bankai                      AB SEB bankas LT35 7044 0600 0290 0835, banko kodas – 70440

AB Swedbank bankas LT08 7300 0100 0251 2988, banko kodas – 73000

įmokos kodas                       2357

įmokos pavadinimas            Įmoka už studijas

mokėtojo kodas                   Stojančiojo asmens kodas

įmokos suma skaičiais          Pirmojo studijų pusmečio kaina

 • Jeigu už būsimą studentą moka kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą.
 • Įmoką už pirmąjį studijų pusmetį bus galima sumokėti ir Universiteto kasoje (grynaisiais pinigais arba banko kortele).

PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

Atvykus sutartį pasirašyti Universitete priėmimas įforminamas pateikiant šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ų ) dokumento (-ų) originalus arba patvirtintas kopijas. Stojančiajam pageidaujant, originalai grąžinami, pasiliekant patvirtintas kopijas;
 • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
 • kitus (jei reikia) išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 • į Universiteto sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitą;
 • į Universiteto sąskaitą įmokėtos pirmosios įmokos už studijas kvitą (jeigu įstojote į VNF studijų vietą).

Pateikus nurodytus dokumentus, sudaroma studijų sutartis.

JEIGU SUTARTĮ PASIRAŠYSITE INTERNETU:

Studijų sutartis, stojančiajam pageidaujant, gali būti sudaroma ir internetu (neatvykstant į Universitetą), o visus reikiamus dokumentus pristatyti turėsite per 5 darbo dienas nuo studijų pradžios. Susimokėję registracijos mokestį pavedimo kopiją įsisaugokite, nes ją reikės prisegti „prisegtuke“, kai pildysite el. sutartį.

Pildyti sutartį galite ČIA.

Jeigu sutartį pildysite internetu, čia galite rasti studento atmintinę – Studento atmintinė pildant sutartį internetu.

BENDRABUČIAI

Jeigu studijų metu norėsite gyventi bendrabutyje, atvykę pasirašyti studijų sutartį galėsite pasirašyti ir gyvenimo bendrabutyje sutartį. Jeigu kiltų klausimų dėl bendrabučių, galite kreiptis į ASU Studentų reikalų tarnybą telefonu 8 37 752 258, el. paštu bendrabutis@asu.lt arba atvykti į Bendrabučių administraciją –  Studentų g. 5, 2 bendrabutis, 102 kab., Akademija, Kauno r.

Daugiau informacijos apie ASU bendrabučius

LSP (LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS)

Sutarčių pildymo metu galėsite užsisakyti LSP (Lietuvos studento pažymėjimą). LSP suteikia galimybę naudotis studentams priklausančiomis nuolaidomis. Pažymėjimą galite užsakyti adresu www.lsp.lt.

PIRMAKURSIŲ STOVYKLA

Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybė kviečia nepraleisti progos dalyvauti pirmakursių stovykloje rugpjūčio 28–30 dienomis. Daugiau informacijos apie stovyklą rasite socialiniame ASU SA Facebook paskyroje.

Iškilo klausimų?

Kreipkis į ASU Priėmimo grupę, ASU Centriniai rūmai, 159 kab., Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. arba priėmimas@asu.lt, tel.8 37 752 200.

ASU Stojančiųjų priėmimo grupė