Karo tarnyboje įgytą praktinių žinių bagažą asmenys gali papildyti Aleksandro Stulginskio universitete (ASU), studijuojant logistikos ir prekybos, agronomijos, žemės ūkio mechanikos inžinerijos bei kitas aktualias studijų programas.

Mat šis universitetas asmenims tarnaujantiems karo tarnyboje organizuoja ištęstines studijas, suteikia galimybę studijuoti dalinai nuotoliniu būdu. Taip pat privalomąją karo tarnybą baigę jaunuoliai gauna 0,5 konkursinio balo stodami į ASU.

Ištęstinės studijos yra skirtos tiems studentams, kurie nori derinti studijas su kita veikla, pavyzdžiui, darbu, vaikų auginimu, karo tarnyba ar kitomis. Ištęstinių studijų studentai dažniausiai renkasi į sesijas, kurių metu klausomos teorinės paskaitos, atliekami laboratoriniai darbai ir pratybos. Sesijos vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku, o visos studentų grupės bendru sutarimu atvykstama į tarpinius atsiskaitymus ir egzaminus.

Daugiau informacijos apie ištęstines studijas rasite ČIA

„Rugpjūčio 13 – 17 dienomis vyksta papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas ir stojantieji dar gali pretenduoti tiek į laisvas valstybės finansuojamas, tiek ir į nefinansuojamas bakalauro studijų vietas. Todėl raginčiau jaunus žmones, atliekančius karo tarnybą ir turinčius planų ateityje gyventi Lietuvoje jau nuo ateinančių mokslo metų pradėti ir studijuoti. Juolab kad mūsų universitetas tam sudaro puikias sąlygas“,  - ragina ASU Stojančiųjų priėmimo grupės vadovė Giedrė Giedraitytė. Pageidaujamą ištęstinių studijų programą galima pasirinkti kiekviename iš penkių ASU fakultetų – Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos ar Žemės ūkio inžinerijos.

„ASU studijų sistema yra pritaikyta mokytis dalinai nuotoliniu būdu - studijuojamų dalykų medžiaga yra patalpinta internete, su dėstytojais studentai bendrauja elektroniniu paštu ar Skype. Taigi šiuolaikinės informacinės technologijos puikiai leidžia mokytis nuotoliniu būdu. Reikia priminti, kad studentai turi porai ar trims savaitėms atvykti į universitetą sesijų metu“, - nuotolinio mokymosi specifiką komentuoja ASU atstovė.

 

Daugiau informacijos apie papildomą priėmimą ČIA.

Apie sutarčių pasirašymą daugiau informacijos gali rasti ČIA.

Iškilo klausimų? Kreipkis

ASU Stojančiųjų priėmimo grupė, ASU Centriniai rūmai, 159 kab., Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. arba priėmimas@asu.lt, tel. 8 37 752 200 arba 8 655 47241

STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO GRUPĖ

Stojančiųjų priėmimo grupės vadovė Giedrė Giedraitytė
El. paštas: giedre.giedraityte@asu.lt
tel. nr.: 8 683 84751
FB: https://www.facebook.com/giedre.giedraityte
Stojančiųjų priėmimo grupės vadybininkė Emilija Žikaitė
El. paštas: emilijazikaite@gmail.com
tel. nr.: 8 677 26483
FB: https://www.facebook.com/emilija.zikaite
Stojančiųjų priėmimo grupės vadybininkė Jolita Žagarienė
El. paštas: jolita.zagariene@asu.lt
tel. nr.: 8 655 47241
FB: https://www.facebook.com/jolita.zagariene