Karo tarnyboje įgytą praktinių žinių bagažą asmenys gali papildyti Aleksandro Stulginskio universitete (ASU), studijuojant logistikos ir prekybos, transporto inžinerijos, žemės ūkio mechanikos inžinerijos bei kitas aktualias studijų programas. Mat šis universitetas asmenims tarnaujantiems karo tarnyboje organizuoja ištęstines studijas bei suteikia galimybę studijuoti  nuotoliniu būdu. Ir pastaruoju laiku tuo kasmet pasinaudoja per pusantro šimto ASU stojančių studentų.

Kas yra ištęstinės studijos?

Šios studijos yra skirtos tiems studentams, kurie nori derinti studijas su kita veikla, pavyzdžiui,  karo tarnyba, darbu, vaikų auginimu ir t.t. Ištęstinių studijų studentai dažniausiai renkasi į sesijas, kurių metu klausomos teorinės paskaitos, atliekamos savarankiškos užduotys. Sesijos vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku, o visos studentų grupės bendru sutarimu atvykstama į tarpinius atsiskaitymus ir  egzaminus.

„Rugpjūčio 10 - 16 dienomis vyksta papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas ir stojantieji dar gali pretenduoti  tiek į laisvas valstybės finansuojamas, tiek ir į nefinansuojamas bakalauro studijų vietas. Todėl raginčiau jaunus žmones, atliekančius karo tarnybą ir turinčius planų ateityje gyventi Lietuvoje jau nuo ateinančių mokslo metų pradėti ir studijuoti. Juolab kad mūsų universitetas tam sudaro puikias sąlygas“,  - ragina ASU Stojančiųjų priėmimo grupės vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius.

Pageidaujamą ištęstinių studijų programą galima pasirinkti kiekviename iš penkių ASU fakultetų – Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos ar Žemės ūkio inžinerijos.

„Visa studijuojamų dalykų medžiaga yra patalpinta internete, su dėstytojais studentai bendrauja elektroniniu paštu ar Skype. Žodžiu, šiuolaikinės informacinės technologijos puikiai leidžia mokytis. Paskirtas užduotis jis atlieka raštu ir už tai taip pat raštu gauna įvertinimus. Porai ar trims savaitėms atvykti į universitetą pakanka du kartus per metus, t.y. sesijų metu“, - nuotolinio mokymosi specifiką komentuoja ASU atstovas.

Daugiau informacijos rasite

Iškilo klausimų? Kreipkis
ASU Stojančiųjų priėmimo grupė, ASU Centriniai rūmai, 159 kab., Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. arba priėmimas@asu.lt, tel. 8 37 752 200.