ASU senato, rektorato ir būrio garbingų svečių akivaizdoje iškilmingai tarę  Studento priesaiką, šiais metais priimtieji pirmakursiai, jų būsimų dėstytojų pastebėjimu, yra labai motyvuoti mokytis ir planuoja įgytas žinias ateityje panaudoti dirbdami savo šalies labui. Tad linkėjimas neprarasti šio ryžto leitmotyvu skambėjo visų sveikintojų  kalbose ir plojimais palydėtas kieme iškeliant ASU partnerės UAB „Scandagra“ dovaną – Lietuvos Respublikos herbo Vyčio vėliavą.  

Sveikinimo žodį taręs ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas teigė, kad ir vykstančios aukštojo mokslo reformos fone, kai buvo pakelta konkursinio balo kartelė, didelei daliai regionų jaunimo užkirtusi kelią patekti į šalies aukštąsias mokyklas, ASU turi gerų žinių. Pirmoji jų – palyginti su pernai, 5 proc. daugiau, t. y. 187 pirmakursiai, priimti į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas vietas. Tai įrodymas, kad motyvuoti, gerai besimokantys abiturientai savo ateitį mato būtent ASU ir šalies agroverso sektoriuje.

Dar viena gera žinia, pasak A. Maziliausko, yra tai, kad magistrantūros studijas  Universitete šiemet pasirinko net 47 proc. daugiau studentų nei pernai – magistro diplomo ASU nuo rugsėjo sieks 513 lietuvių ir užsieniečių. „Tai išties sveikintina tendencija, nes Universiteto misija – mokslu grįstos studijos. O magistrantūra – pirmasis rimtas žingsnis mokslininko karjeros link“, – teigė rektorius.

Šiais metais Lietuvos regionų abiturientų neužimtas valstybės nefinansuojamas vietas Universitete užims studentai iš įvairių užsienio valstybių.  Iš viso Universitetas šiemet gavo net 400 pageidaujančių studijuoti užsieniečių prašymus. Įvertinus kandidatų anksčiau įgytas kompetencijas, atsirinkti 258 studentai. „Taigi pradedančiųjų studijuoti skaičius siekia beveik 900, ir tai yra apie 8 proc. mažiau nei pernai. Priskaičiavus priimtuosius į papildomąsias, išlyginamąsias studijas ir sugrįžusiuosius į aukštesnius kursus, bendras priimtųjų skaičius  – 1050, 25 proc. jų – užsieniečiai“, – skaičius vardijo A. Maziliauskas.

Pasak jo, užsienio studentų pritraukimas – gera tendencija aukštajai mokyklai žengiant tarptautiškumo kryptimi, tačiau kartu yra ir pavojaus signalas Lietuvos agroverslo sektoriui, ateityje neabejotinai pajusiančiam didelį išsilavinusių specialistų trūkumą, nes, ASU rektoriaus žodžiais, vargu ar galima tikėtis, kad iš Afrikos ar Azijos atvykę studentai ateityje liks dirbti Lietuvoje.

Su A. Maziliausko įžvalgomis sutiko ir renginyje dalyvavęs buvęs ASU absolventas, o šiuo metu Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, raginęs dabartinius ASU studentus lietuvaičius kryptingai siekti žinių, kurti verslus ir skatinti grįžti į gimtinę užsienio šalyse besiblaškančius savo bendraamžius. A. Stančikas žadėjo dėti pastangas politiniu lygmeniu sprendžiant aukštojo mokslo prieinamumo klausimą šalies regionų jaunimui.

„Neabejoju, kad teisingai pasirinkote mūsų kompaktišką, tarptautišką ir jaukų Universitetą, kuriame jausitės savi ir reikalingi drauge su  studentais iš Indijos, Bangladešo, Nigerijos, Japonijos, JAV ir kitų pasaulio šalių studentų. Mes, profesoriai ir dėstytojai, esame pasirengę auginti visų jūsų talentus“, – Universiteto akademinio personalo vardu kalbėjo A. Maziliauskas.ASU mecenatės UAB „Arvi ir Ko“ valdybos pirmininko pavaduotojo Alfonso Sigito Tamošiūno  bei partnerės UAB „Scandagra“ ir pasaulyje mūsų šalies vardą  garsinančio lenktynininko Benedikto Vanago sveikinimo žodžiuose ASU bendruomenei skambėjo bendras leitmotyvas: raginimas mokytis ir dirbti savos tėvynės labui bei būti atsakingiems jos šeimininkams.

Nuo šiol šį linkėjimą kasdien primins ir prie ASU Centrinių rūmų plevėsuojanti Vyčio vėliava – jos pakėlimo ceremonija tapo kulminaciniu šiųmetės naujų mokslo metų šventės akcentu.