Mokslininkės visas gyvenimas yra skirtas pedagogų rengimo pokyčių analizei, gerosios europinės patirties rengiant pedagogus sklaidai. Dvi savaites Ikimokyklinės ir priešmokyklinės studijų programos studentės kartu su lektore nagrinėjo pedagogų rengimo tendencijas Europoje, diskutavo, koks turi būti 21 amžiaus pedagogas, lygino pedagogų rengimo programas Europoje, kūrė ir pristatė savo viziją, kaip turėtų būti rengiamas pedagogas aukštojoje mokykloje.

Hilton Gillian Lesley Scott susipažino su studijų programos socialiniais partneriais – aplankė „Volungėlės“ lopšelį-darželį ir Marijos Montessori vardo mokyklą- darželį, kur stebėjo, kaip organizuojama vaikams ugdomoji veikla, diskutavo su švietimo institucijų vadovybe, kaip vykdoma pedagoginė studenčių praktika. Kartu su Administravimo ir edukologijos katedros dėstytojais lektorė aplankė Palangos gintaro muziejų, stebėjo „Žizel“ baletą Žvejų kultūros rūmuose, svečiavosi Kretingos Vienkiemio sodyboje.