Nuo šių metų rudens Kaune pradės studijuoti būsimieji fotografijos profesionalai – naujai parengtą Fotografijos studijų programą kviečia studijuoti Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas.

Po trejų metų sėkmingai studijas baigusiems fotografijos specialistams bus suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Programos kūrėjai pastebi – nors Kaunas garsėja puikiais fotomenininkais, technologijas išmanančiais specialistais ir aukštųjų mokyklų gausa, tačiau iki šiol čia niekas profesionalių fotografijos studijų, kurias baigus suteikiamas laipsnis, stojantiesiems nepasiūlė.

„Kurdami programą orientavomės į visuomenės, rinkos ir individo poreikius. Norime parengti tokį absolventą, kuris baigęs šią studijų programą turėtų savitą meninį skonį, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, galėtų dirbti individualiai ir komandoje, laikraščiuose, žurnaluose, mados ar reklamos agentūrose, televizijos studijose, muziejuose, dalyvauti fotografijos versle bei plėtoti kūrybinę veiklą,“ – apie studijų programos kūrimą pasakoja fakulteto dekanė dr. Sigita Saulėnienė.

Fotografijos studijų programoje bus galima rinktis vieną iš siūlomų specializacijų, kurios išskirtos remiantis šiuo metu perspektyviausiomis fotografų veiklomis. Studentai galės išlavinti įgūdžius studijuodami reportažo, mados arba architektūros, apimtinių meno objektų fotografavimo dalykus.. Kauno kolegijos fotografijos studijose didžiulis dėmesys bus skiriamas praktiniam parengimui – studijuodami būsimieji fotografai atliks net penkias praktikas. Anot S. Saulėnienės, pagal programos rengimo filosofiją, ši studijų programa jungia tris esminius dalykus: fotografijos technologiją (kaip raiškos priemonę), meną (požiūrį) ir veiklos organizavimą (vadybinius aspektus). Iš esmės akcentuojamas žmogaus kūrybiškumas, nes kintančiame pasaulyje įsitvirtinti galima tik per aktyvią kūrybišką veiklą,“ – teigia fakulteto dekanė.

Studijų programą sudarę specialistai pabrėžia, kad šioje studijų programoje atskleidžiamos fotografo specialisto galimybės veikti atskirose veiklos srityse, derinant meno ir technologijų sąveikos aspektus. Jų manymu, būsimiesiems specialistams tai suteiks konkurencinių pranašumų. „Profesionalas nuolat susiduria su iššūkiais, jam reikia spręsti, kas svarbiau – objektyvus realybės atspindys ar savitas matymas. Jam tenka laviruoti tarp noro išlaikyti verslą ir negalėjimo pataikauti prastam skoniui. Pritariame fotografo Jono Staselio minčiai, kad pagrindinė fotografo vertybė yra jo mintys ir sugebėjimas jas išreikšti vaizdu,“ – pastebi S. Saulėnienė.

Nuo birželio 1 dienos pradedama pageidaujančių studijuoti registracija. Asmenys, norintys studijuoti fotografiją Kauno kolegijoje, savo pageidavimą turės užregistruoti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti svetainėje. Stojant į fotografiją bus skaičiuojamas konkursinis balas iš pažymių ir stojamojo egzamino įvertinimo. Didžiausią konkursinio balo dalį – 60 procentų – lems stojamojo egzamino, kurį turės laikyti pageidaujantys tapti fotografais, rezultatai. Į konkursinį balą taip pat bus įskaičiuoti ir informacinių technologijų egzamino, lietuvių kalbos egzamino ir užsienio kalbos pažymiai.