Kaip vyksta priėmimas į I pakopos (bakalauro) studijas:

 1. Išsirink studijų programą.
 2. Pasidomėk, kurie egzaminų vertinimai daro didžiausią įtaką tavo konkursiniam balui. Kriterijus ir jų įtaką konkursiniam balui rasi ČIA.
  !!! Pirmojo dalyko svertinis koeficientas – 0,4, tad šio dalyko egzaminą privalai laikyti valstybinį, nes jo negalima pakeisti metiniu pažymiu.
 3. Susipažink su ASU priėmimo taisyklėmis.
 4. Mažiausias konkursinis balas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas turi būti ne mažesnis kaip 3,6 balai. Pasiskaičiuok balą ČIA.
 5.  Stodamas į valstybės finansuojamas studijų vietas turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
  - Jeigu vidurinį išsilavinimą įgysi 2018 metais, privalai būti išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu kaip 25 balų įvertinimu ir užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
  - Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijai 2016 ir 2017 m., turi būti išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos valstybinius brandos egzaminus ir užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
  - Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijai 2015 m., turi būti išlaikęs lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu.
  - Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijai 2014 m. ir anksčiau arba užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, turi turėti tik vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 6. Stojant į valstybės nefinansuojamas vietas (mokamas) tau pakaks atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
  - Mažiausias konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.
  - Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijai 2015–2018 m., turi būti išlaikęs bent vieną valstybinį egzaminą.
  - Jeigu vidurinį išsilavinimą įgijai 2014 m. ir anksčiau, turi turėti išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 7. Priėmimą į aukštąsias mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui (LAMA BPO), nuo birželio 1 d. svetainėje lamabpo.lt gali pildyti prašymą ir registruoti savo norus, į kurias studijų programas svarstai stoti.
 8. Tavo surinkti mokymosi pasiekimų balai nėra kelio pabaiga. Turi galimybę gauti ir papildomų balų. Papildomus kriterijus rasi ČIA.
 9. Sek visas priėmimo datas:
  - I etapas vyks nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d.
  - II etapas – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 3 d
  - Papildomas priėmimas – nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 17 d.
 10. Gavęs pakvietimą studijuoti nurodytomis dienomis turėsi pasirašyti studijų sutartį. Tai bus galima atlikti elektroniniu būdu arba atvykus tiesiogiai į Universitetą. Atvykęs turėsi atsivežti reikiamus dokumentus, juos rasi ČIA.
 11. Sudaręs sutartį su Universitetu, tapsi ASU studentu, galėsi rašyti prašymą gyventi ASU bendrabučiuose, turėsi teisę užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą ir dalyvauti Pirmakursių stovykloje.

Iškilo klausimų? Klausk. 

Stojančiųjų priėmimo grupės vadovė Giedrė Giedraitytė
El. paštas: giedre.giedraityte@asu.lt
tel. nr.: 8 683 84751
FB: https://www.facebook.com/giedre.giedraityte

Stojančiųjų priėmimo grupės vadybininkė Emilija Žikaitė
El. paštas: emilijazikaite@gmail.com
tel. nr.: 8 677 26483
FB: https://www.facebook.com/emilija.zikaite

Stojančiųjų priėmimo grupės vadybininkė Jolita Žagarienė
El. paštas: jolita.zagariene@asu.lt
tel. nr.: 8 655 47241
FB: https://www.facebook.com/jolita.zagariene