2018 m. Lietuvos valstybiniams universitetams skirtos 7616 valstybės finansuojamos vietos ir 140 valstybės finansuojamos studijų vietos su studijų stipendija. Valstybės finansuojamos vietos universitetams iš anksto nėra paskirstytos, vyksta konkursas 57-iuose studijų krypčių grupėse. Aleksandro Stulginskio universiteto 19 studijų programų pasiskirstė 6 krypčių grupėse ir stojantieji galės pretenduoti į 1940 valstybės finansuojamų studijų vietų. (1 lentelė).

1 lentelė. Preliminarios valstybės finansuojamos studijų vietos pagal studijų krypčių grupes ir  ASU bakalauro studijų programas 

Eil. Nr. Studijų kryptys, studijų krypčių grupės, studijų programų grupės Valstybės finansuojamų vietų skaičius ASU studijų programos pretenduojančios į valstybės finansuojamas vietas krepšelių grupėje
1. Žemės ūkio mokslai
(žemės ūkis, agronomija, miškininkystė, gyvulininkystė, žuvininkystė, maisto studijos)
170 Agronomija;
Maisto žaliavų kokybė ir sauga;
Medienos mokslas ir prekyba;
Miškininkystė;
Sumanioji gyvulininkystė;
Želdininkystė;
Žemės ūkio technologijos ir vadyba;
Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos;
2. Gyvybės mokslai
(ekologija)
250 Taikomoji ekologija;
3. Inžinerijos mokslai
(aplinkos inžinerija, statybos inžinerija, gamybos inžinerija, transporto inžinerija)
Technologijų mokslai
(gamtos išteklių technologijos)
1071 Vandens išteklių inžinerija;
Žemėtvarka;
Hidrotechninės statybos inžinerija;
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba;
Transporto inžinerija;
Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos;
4. Mechanikos inžinerija 105 Žemės ūkio mechanikos inžinerija;
5. Verslo ir viešoji vadyba
(verslas, vadyba, apskaita)
344 Logistika ir prekyba;
Kultūros ir turizmo vadyba;
Apskaita ir finansai.

Priėmimas į valstybės finansuojamas ir mokamas studijų vietas prasidėjo birželio 1 d. LAMABPO.lt informacinėje svetainėje.

Priėmimo sąlygos ir platesnė informacija pateikta ASU priėmimo taisyklėse. 

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreiptis į Priėmimo grupę žemiau nurodytais kontaktais:

Studentų g. 11, 159 kab., Akademija, Kauno r.
Tel. (8 37) 752 200; 8 6554 7241
El. paštas priemimas@asu.lt